Na podzim se práce přesunou na další větve kanalizačních sběračů a na veřejné části přípojek. Následovat bude vybudování centrální čerpací stanice. „Brzy bude podána hromadná žádost o územní souhlas na domovní části přípojek. Vlastníci napojovaných nemovitostí obdrží vypracovanou projektovou dokumentaci, která bude sloužit jako podklad pro realizaci jejich domovní části přípojky,“ vysvětlila Marie Bolcková, referentka odboru investic a rozvoje. Stavbu přípojek mohou majitelé nemovitosti zahájit až po úplném dokončení staveb realizovaných městem. „Veřejné části přípojek budou vybudovány v průběhu roku 2020,“ upřesnila Bolcková.

Souběžně se pracuje v místní části Kopaná a v ulici Lubina. „Kvůli probíhajícím výkopovým pracím je částečně omezen silniční provoz v úseku od mostu přes Lánský potok ve směru k silnici Solárka, křižovatka u Křížku. Úplně uzavřena je ulice Lubina v úseku od křižovatky s ulicí Rožnovská,“ uvedla referentka. Uzavírka ulice Lubina pravděpodobně skončí 1. září. Na Kopané bude provoz obnoven na konci září.

Město muselo řešit také vznik nových nemovitostí, které se nacházejí na trase nově budované kanalizace, ale nebyly ještě zahrnuty v původním projektu. „Aktuálně jsme také zadali zpracování studie proveditelnosti prodloužení kanalizačního sběrače, na který by bylo možné napojit nemovitosti podél komunikace naproti odbočky k Pohankovému mlýnu. Opětovně však vlastníky nemovitostí upozorňujeme, že do nově budované splaškové kanalizace je možné napojit pouze odpadní vody. Dešťové vody lze odvádět původním systémem stávající jednotné kanalizace, která bude do budoucna užívána pouze jako kanalizace dešťová,“ sdělila Marie Bolcková.

Náklady první etapy dosáhnou výše téměř 27 milionů korun. Město získalo na projekt dotaci z Ministerstva životního prostředí ve výši 16 milionů korun. Stavba, jejímž dodavatelem je firma COMMODUM s.r.o., by měla být dokončena a zkolaudována v roce 2021.