Vybudování oplocení je součástí obnovy městského hřbitova, kterou představila nová koncepce schválená zastupitelstvem města v červnu letošního roku, o níž již Novojičínský deník informoval. „Oplocení nahradí původní provizorní plot. Práce na novém oplocení budou trvat zhruba jeden a půl měsíce. Na pozemku městského hřbitova již začaly přípravné práce pro stavbu nového oplocení. Realizační firma nyní provádí odstranění náletových dřevin a výškovou úpravu terénu v trase budoucího oplocení,“ uvedla Iva Vašendová, tisková mluvčí města Frenštátu pod Radhoštěm.

Doplnila, že od 3. září bude následovat postupné osazení sloupků oplocení a nakonec instalace samotného plotu z plotových pletivových panelů. „Aby mohlo být nové oplocení realizováno, je potřeba nejprve odstranit túje po části obvodu hřbitova,“ řekla Jana Machková z odboru investic a rozvoje MěÚ Frenštát pod Radhoštěm.

Jana Machková připomněla, že odstranění tújí již bylo provedeno v souladu s novou koncepcí hřbitova a souvisejícími úpravami jeho celkového vzhledu z hlediska zeleně.

Náklady na tuto část obnovy frenštátského hřbitova dosáhnou výše okolo 525 tisíc korun.