Do projektů za několik milionů korun se již v letních měsících pustila společnost Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava. Práce na obnově téměř 1100 metrů dlouhé vodovodní sítě v Bílovci a úseku v délce přibližně 390 metrů ve Slatině by měly být hotovy nejpozději do konce tohoto roku.

V Bílovci se modernizace týká ulic Boženy Němcové a Radotínské, kde dochází k výměně starého litinového potrubí za potrubí z tvárné litiny. Ostravská společnost k tomuto kroku, do něhož investovala více než devět milionů korun, přistoupila z toho důvodu, že stávající vodovodní síť není již v nejlepším technickém stavu, a proto dochází ke snížení její průtočné kapacity.

„Nové potrubí bude mít také větší profil. Přepojeno bude v průběhu stavby sedmatřicet plastových vodovodních přípojek, u tří přípojek pod veřejným prostranstvím budou vyměněny jejich kovové části," informoval v minulých dnech Martin Veselý, technický ředitel společnosti Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava.

Práce na druhém úseku, na ulici Boženy Němcové, zahrnují obnovu potrubí v délce 230 metrů, a to otevřeným výkopem, přičemž dalších více než jednašedesát metrů je řešeno bezvýkopovou metodou řízeného vrtání.

Součástí stavby je také přepojení šesti vodovodních přípojek, u dalších dvou vodaři vymění jejich kovové části a jednu přípojku zcela nově vybudují v celé délce. „Stavba probíhá v koordinaci s městem, které během rekonstrukce ulice Boženy Němcové, mimo jiné, obnovuje asfaltový povrch místní komunikace," doplnil Martin Veselý.

MODERNIZUJE SE TAKÉ VODOVOD VE SLATINĚ

V současné době rekonstrukcí prochází také vodovodní řad ve Slatině, jenž pochází z třicátých let minulého století. Jeho častá poruchovost a s ní i související případná možnost znečištění z okolního prostředí by mohla mít za následek až zhoršení kvality pitné vody.

„V rámci stavby bude vybudována také nová redukční šachta pro umístění redukčního ventilu, protože ten stávající byl umístěn v bývalé čerpací stanici sloužící místnímu lyžařskému areálu. Opuštěním čerpací stanice bude umožněno také propojení rekonstruovaného řadu se stávajícím potrubím a nepotřebný úsek bude zrušen," nastínil ke druhému projektu mluvčí ostravské vodárenské společnosti Marek Síbrt s tím, že zásobování lyžařského areálu pitnou vodou bude dále zajištěno nově vybudovanou přípojkou.