Nové detašované pracoviště Střediska výchovné péče Nový Jičín bylo otevřeno ve Frenštátě pod Radhoštěm včera.

„Jeho činnost bude zajišťovat Výchovný ústav, střední škola Nový Jičín. Cílem střediska bude poskytování péče orientované na práci s dětmi v riziku nebo s poruchami chování, jejich rodinami a dalšími osobami, které se podílejí na výchově a vzdělávání těchto dětí,“ sdělila Iva Vašendová, tisková mluvčí města Frenštátu pod Radhoštěm, která upřesnila, že pracoviště bude v ulici Záhuní 1034.

Klientům a veřejnosti bude prozatím své služby nabízet každé pondělí a úterý, vždy od 9 do 18 hodin. Služby bude poskytovat bezplatně.

„Nové detašované pracoviště střediska výchovné péče je zařízení, které zajišťuje preventivně výchovnou péči pro děti, žáky, studenty s rizikem vzniku a vývoje poruch chování. Poskytuje svou intervenci také jejich rodičům, zákonným zástupcům a školám,“ uvedla Bronislava Papáková, koordinátorka komunitního plánování ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Klienty střediska jsou děti s výchovnými a výukovými problémy jako jsou záškoláctví, krádeže, útěky z domova, agresivní chování či špatný prospěch. Mohou jimi být rovněž děti, které nejsou schopny komunikovat se svými vrstevníky a děti, které se staly obětmi nebo naopak iniciátory šikany.

Frenštátské pracoviště Střediska výchovné péče ve Frenštátě pod Radhoštěm vzniklo za významného přispění města.

„Město bezplatně poskytlo samotný prostor, kde bude pracoviště umístěno, a poskytlo dotaci na vybavení,“ doplnila Bronislava Papáková a dodala, že taková služba ve městě dlouhodobě chyběla.

„V návaznosti na odezvu a potřeby klientů je možné, že do budoucna bude její kapacita navýšena,“ uzavřela Bronislava Papáková.