I přesto, že kraj návrh Dětí Země zamítl, společnost je oslovila sama a dohodla se na splnění navrhovaných podmínek. „Hlavní výhodou je slaměná podestýlka nebo jiný poživatelný materiál, který budou mít prasata ve výkrmu k dispozici,“ uvedl mimo jiné Martin Hyťha z Dětí Země.Nadšení Dětí země ale již tolik nesklízí obyvatelé Velkých Albrechtic. Ti si totiž nejen s velkochovy užívají své. Zhruba před dvěmi roky byl v obci situace s pachovými emisemi tak špatná, že řada lidí uvažovala o přestěhování jinam. Původcem zápachu byly bioplynové stanice, a také dva vepříny a dva velkochovy drůbeže. „Je tu sice cítit smrad, ale už to není tak intenzivní jak předtím.

I když, někteří obyvatelé si pořád stěžují. Záleží totiž na počasí,“ zmínil se jeden z místních obyvatel Jan Winkler. Občas zápach produkuje bioplynka, jindy kuřín, pak zase vepřín. Iniciativa Dětí Země Winklerovi připadá úsměvná. „Kdysi jsme tady sepisovali petici kvůli kuřínu. Oni se tenkrát sami ozvali a my jsme mysleli, že kvůli nám. Jenže se zajímali jenom o to, jestli kuřata mají dvacet pět nebo čtyřicet pět centimetrů místa,“ řekl trochu rozezleně Winkler a dodal: „Kdybych byl mladší, tak bych tu nebydlel ani hodinu.“

To, že se situace se zápachem v obci trochu zlepšila, potvrdil i starosta Velkých Albrechtic Josef Magera. „Ale pořád to považuji za nevyhovující,“ poznamenal. O iniciativách Dětí Země si myslí i on své. „Na jednu stranu se zajímají o podmínky chovu prasat, ale o podmínky lidí se nezajímá nikdo. Kdysi jsem jim taky psal, protože jsem se dozvěděl, že budou účastníky jednání. Od nich přijel jeden člověk, ale neměl naprosto zájem se bavit o našich problémech. On měl nalajnované, že se zastane prasátek a ne u lidí,“ sdělil Magera a dodal, že v případě kuřína „ekology“ zajímalo, jestli drůbež není týraná. „Máme tady dva velkochovy prasat, dvě velkodrůbežárny a dvě bioplynové stanice a každé to zařízení něco produkuje. Aby někdo sečetl ty emise, tak to ne. To nikdo neudělal, ani když jsme je o to žádali. Stav je, jaký je, a my nevíme, jak s tím bojovat dál,“ povzdechl si starosta.

Martin Hyťha z Dětí země tvrdil, že se určitě zabývají i životními podmínkami lidí. „My jsme v minulosti byli v kontaktu s panem starostou z Velkých Albrechtic a hovořili jsme ohledně emisí. V průběhu řízení týkajícího se té drůbeže pak obec spíše uplatňovala námitky týkající se emisí a my jsme zase uplatňovali námitky, týkající se těch zvířat,“ vyjádřil se k záležitosti Hyťha.

Zároveň dodal, že se na ně obrací mnoho lidí i měst, kdy chtějí pomoci. „Kdyby se nám obyvatelé ozvali s tím, že vyvíjí aktivity, které se týkají dopadu na životní prostředí a potřebují nějakou pomoc, tak samozřejmě bychom s nimi nějak komunikovali a pokusili se jim pomoci. Vzhledem k tomu, že se nikdo neozval…,“ pokračoval Hyťha. K tomu, že se o problému bavili se starostou Velkých Albrechtic, řekl: „My jsme byli v takovém lehčím kontaktu. Asi dvakrát jsme si telefonovali a jednou jsme se viděli na ústním jednání. Ale z té naší komunikace nevzešly společné aktivity.“