Ne všichni rodiče si mohou dovolit ten luxus trávit se svými dětmi celé dva měsíce prázdnin. Většina z nich musí své ratolesti svěřit do péče prarodičů, případně je ponechat na několik hodin samotné. „Aby děti tento svůj volný čas využily bezpečně a ve zdraví, je hlavně na rodičích, aby dětem připomněli pravidla, jak se mají chovat nejen v přírodě, ale i doma a to hlavně v případě, že se pohybují bez přítomnosti dospělých osob,“ připomněla Dagmar Benešová, vrchní inspektorka Hasičského záchranného sboru Moravskoslezského kraje.

Podle Benešové jsou důležité například zásady pro rozdělávání ohně. „Oheň se nesmí nikdy rozdělávat v blízkosti lesa a za extrémního počasí, jako je silný vítr nebo velké sucho,“ nastínila Benešová. Současně připomněla, že oheň by měl být vždy rozděláván za přítomnosti dospělé osoby, neměl by být ponecháván bez dozoru a k jeho uhašení by měli mít lidé připraveno dostatečné množství vody. „Rodiče by měli dětem také připomenout, že do ohně se nikdy nevhazují výbušné předměty, jako například pyrotechnika či nádoby od sprejů,“ dodala Benešová.

Oheň

Nejen oheň je pro děti v létě lákadlem a možným nebezpečím. Při toulání se po okolí se mohou dostat do blízkosti okrajů skal nebo různých jeskyní a opuštěných štol. „Tady, stejně jako v případě kanalizací či komínů, hrozí nebezpečí pádu, závalu nebo zaklínění v úzkých prostorách. Proto by rodiče měli děti varovat i před těmito skutečnostmi,“ uvedla Benešová.

Koupání

Kapitolou samou o sobě je pak aktivita v létě provozovaná nejčastěji, tedy koupání. I na veřejných koupalištích a bazénech musejí rodiče své děti hlídat. Při koupání ve volné přírodě to pak platí dvojnásob. „Velkou letní nástrahou je koupání na řekách a různých přírodních koupalištích. Skákání do vody, kdy neznáme její hloubku, a přeceňování plaveckých schopností je pravidelnou příčinou prázdninových tragédií,“ informovala Benešová.

Domov

Stejné nástrahy, které dětem mohou hrozit při pobytu venku, se skrývají také doma. Relativní bezpečí domova se může změnit třeba jen kvůli zapomenutým zápalkám. „Rodiče by měli upozornit děti také na bezpečné chování u nich doma. Plynové a elektrické sporáky a jiné elektrické spotřebiče nejsou určeny ke hraní a k pokusům a experimentům. Při odchodu z domu nesmějí děti zapomenout klíče a musejí překontrolovat všechny spotřebiče. Rovněž by měli ověřit, zda jsou zavřená okna, a že jsou uzavřeny všechny vodovodní kohoutky,“ vyjmenovala Benešová.

„Výčet možných nebezpečí, která číhají na naše děti o prázdninách, kdy mají nadbytek volného času, není zdaleka úplný a mnohdy nastanou i těžko předvídatelné situace. Ale pokud se rodiče pokusí alespoň trochu děti na výše uvedená nebezpečí připravit a varovat je před nimi, můžeme očekávat, že letošní léto proběhne bez úrazů, požárů a jiných mimořádných událostí,“ uzavřela Benešová.