Můžete listovat ve vašich novinách a zvětšit si jakýkoliv článek, inzerát či fotografie. Potřebujete pouze internetové připojení a běžný internetový prohlížeč. V ePaper archivu si můžete vyhledat veškeré výtisky a články podle klíčových slov.

E-paper je zpoplatněná služba! Kontaktujte naše distribuční oddělení:

Petra Boháčová, tel. číslo 602 585 821 nebo 556 720 140, petra.bohacova@denik.cz