Na konci 19. století sužovaly Ostravu alkoholismus a vysoká kriminalita. Pokud došlo k útoku na život, stalo se tak většinou při hospodských rvačkách, nebo v důsledku příliš radikálního loupežného přepadení. Nic z toho nezůstalo nevyšetřeno a nepotrestáno. Jenže v květnu 1887 se stala událost, která předznamenala znepokojivý fakt: v kraji se objevil sériový vrah. V ten den byla totiž přepadena fara ve Slezské Ostravě. Zločinec vlezl do fary otevřeným oknem, křikl na oblíbeného faráře Bittu, aby mu vydal peníze – a hned ho střelil do břicha. Služka a hospodyně začaly křičet, neznámý muž se polekal a utekl.

Farář těžké zranění překonal a policistům útočníka popsal jako malého muže v černých šatech. Bosého. Na faře bylo v té době zcela mimořádně osm tisíc rakouských zlatých. Jak je možné, že to lupič věděl?

Hulvácký lesík

Ale už o den později nalezli lidé na cestě v hulváckém lesíku na okraji Čertovy Lhotky (dnešních Mariánských Hor) mrtvého podomka z hospody U zlatého kříže v Moravské Ostravě. Byl zastřelen a oloupen. O dvacet hodin později – v neděli – byly nedaleko první vraždy objeveny mrtvoly tesaře Ferdinanda Buroně a manželů Josefa a Anežky Magerových. Buroň u sebe žádné peníze neměl, Magerovi měli sedmdesát pět zlatých. Vrah použil revolver značky Lefoches obrovské ráže deset milimetrů. V Moravské Ostravě a okolních obcích vypukla taková panika, že přednosta okresního soudu Rudolf Kubíček požádal o vyslání 1. pěšího pluku k ochraně města a okolí. Zatímco vojáci utvořili rojnici a prohledávali hulvácký les, došlo večer k další vraždě – v Odrách. Byl zabit domkář František Walzl, který den předtím vyzvedl ze spořitelny větší finanční částku. Navštívil ho neznámý muž, podal mu bankovku deseti zlatých, že by si rád koupil mléko. Stařík měl nějaké peníze v kalendáři, takže pro ně zašel, vrah ho střelil do hlavy, ale v kalendáři peníze nebyly, domkář je už předtím rozdělil dětem. Jak to, že vrah o penězích věděl?

Odhalení totožnosti

Jenže soused zahlédl, že se kolem Walzlova domku potuluje neznámý člověk, a snad slyšel i výstřel. Připomínal mu místního chasníka Antona Schimka. A ejhle, Anton Schimek byl totiž nedávno propuštěn z mírovské věznice, kde si odseděl šest let za krádeže. Poté Schimek loupil na Šumpersku, pokusil se přepadnout kočár se správcem mírovské věznice. O týden později byl v údolí Juřínky nedaleko Valašského Meziříčí zastřelen a oloupen Antonín Kozílek. O řádění sériového vraha obsáhle referoval tisk, ten český zdůrazňoval, že Šimák, tak mu Češi říkali, vlastně ani nebyl Čech, nýbrž oderský Němec. Byl popisován odvážný Schimkův útěk komínem z novojičínské věznice. Jméno Šimák se stalo v Ostravě nadávkou, hulváckému kopci se říkalo Šimákovec.

Schimek zadržen!

Dne 30. června spadla klec: Šimák navštívil hospodu v Červené Vodě jen chvíli poté, co vyloupil místní poštu a postřelil hlídače. Hostinská na podezřelého chlapíka zavolala četníky. Ti se zmocnili Schimka tak rychle, že nestačil vytáhnout své dva revolvery. Při prohlídce u něho byly nalezeny předměty zavražděných nebo oloupených osob, ale také seznam zámožných občanů s adresami. Bylo mezi nimi třináct farářů, dva hospodští, dvě pošty, dvě šachty, dva soudci, dva továrníci, směnárník, obchodníci a podobně. Nikdy se nevyšetřilo, od koho seznam získal, sám ho sestavit nemohl. První čtyři vraždy byly spáchány v obvodu Krajského soudu v Novém Jičíně, takže byl převezen do tamní věznice a usvědčen ze šesti dokonaných loupežných vražd a dalších deliktů. Proces trval šest dnů a 19. srpna 1887 byl vynesen verdikt: smrt provazem. Rozsudek byl vykonán hned následujícího dne. Schimek odmítl kněze i duchovní útěchu. Napsal jen krátký dopis své sestře do Oder, kvůli jeho popravě přijel do Nového Jičína vídeňský kat Seyfried. Exekuci přihlížely dvě stovky diváků. Schimkův mozek byl vyňat a odeslán do Vídně k vědeckému prozkoumání.

O loupežných kouscích zločince Antona Schimka se zpívalo na jarmarcích, v Moravské Ostravě se prodávala například Poučná píseň o raubířství a morduňcích Šimákově.

BOLESLAV NAVRÁTIL