Zájemci se dozvědí informace týkající se vstupu České republiky do schengenského prostoru a k dispozici budou i materiály k danému tématu. „Na případné dotazy bude odpovídat Boris Navrátil. Zahájíme tak cyklus tématicky různorodých přednášek souvisejících s Evropskou unií,“ sdělila Olga Demklová ze střediska Europe Direct. Akce se uskuteční od 14 hodin v aule novojičínské radnice.

Schengenský prostor je území některých evropských států, na kterém mohou osoby překračovat hranice smluvních států na kterémkoliv místě, aniž by musely projít hraniční kontrolou. Prostor se označuje podle vesnice Schengen v Lucembursku, u níž byla 14. června 1985 podepsána Schengenská dohoda a v níž byla 19. června 1990 podepsána prováděcí úmluva. Smluvními státy jsou převážně země Evropské unie, ale i některé nečlenské země EU. Do schengenského prostoru spadají i některá ze zámořských území členských zemí.