Například škola na ulici Komenského připravila minulý týden pro rodiče a jejich potomky Týden otevřených dveří, kdy měli možnost prohlédnout si všechny prostory, či nahlédnout do vyučování. „Vždy se snažíme připravit zápis tak, aby všechny aktivity diagnostikovaly školní zralost budoucích prvňáků,“ řekla učitelka Květoslava Bartošová. „Zápis vnímáme také jako ukazatel zájmu o naši školu. Jsme rádi, že příští rok opět otevřeme dvě první třídy a na všechny naše budoucí prvňáčky se opravdu velmi těšíme,“ doplnila Hana Bajnárková, zástupkyně ředitele.

Na Základní školu na ulici Komenského se letos přišlo zapsat třiapadesát dětí, počítá se s tím, že minimálně deset žáků požádá o odklad školní docházky. Ve Staré Vsi se dostavilo šest dětí, na ZŠ TGM na ulici Ostravské čtyřiadvacet.