Ve školce v Mořkově mají děti blízko k přírodě

Naše MŠ se nachází v podhůří Beskyd a poskytuje předškolní vzdělávání ve 4 třídách. Třídy Sluníček, Kytiček a Motýlků jsou smíšené, třídu Zajíčků navštěvují děti s povinným předškolním vzděláváním.

V našem vzdělávacím programu "OBJEVUJEME SVĚT" se v dětech snažíme vytvořit představu sepjetí člověka s přírodou a společností. K tomu nám pomáhají tématické okruhy založené na střídání ročních období a doplňkové aktivity v průběhu roku - Hledáme Podzimníčka, Drakiáda, Vánoční dílna, Třikrálové koledování, Koloběžkové závody, Oslava Dne maminek, dětí aj.

V letošním roce byla dokončena přístavba třídy v mateřské škole a tak už naši předškoláci nemusí docházet do odloučeného pracoviště v základní škole.

Okolí nám poskytuje dostatek podnětů a inspirace k pozorování a prožitkovému učení a tak jsou pro nás největší odměnou děti zvídavé, spokojené a usměvavé.

Lenka Jurášová, vedoucí učitelka MŠ Mořkov