Ve školce v Závišících mají děti rodinnou atmosféru

Naše mateřinka se nachází v malebné vesničce Závišice. Jsme součástí základní školy, která je v obci jediná a její historie ukazuje na dlouhou tradici. Dětem v naší školce nabízíme hned několik aktivit pro jejich rozvoj, jako jsou výuka bruslení, lyžování, plavání, saunování, hra na flétnu a pěvecký sbor.

Velmi nám záleží na tom, aby školka byla školkou „rodinnou“ a aby se děti, které naši školku navštěvují, v ní cítily dobře a bezpečně. Díky svému umístění máme možnost naplno využívat všech výhod vesnického života, a to v prvé řadě dodržování místních tradic a zvyklostí a blízkosti k přírodě.

MŠ Závišice.

Velmi často podnikáme vycházky do přírody v okolí naší vesnice, děti učíme důležitosti ochrany životního prostředí – toto je pro nás velmi důležité, naučit děti jak se chovat ke svému okolí, díky tomu se také naučí, jak se chovat k sobě a druhým. 

Bohdana Jarolímová, vedoucí učitelka MŠ Závišice