Ve školce v Albrechtičkách hrají na balkánské nástroje

Základní a Mateřská škola Albrechtičky se nachází ve stejnojmenné obci. Mateřská škola je součástí základní školy a celá koncepce vzdělávání je postavena na výborné spolupráci, společných akcích a vzájemné soudržnosti. Zároveň bychom nemohli existovat bez skvělé podpory Obecního úřadu.

Mateřská škola má plnou obsazenost a je o umístění v naší školce velký zájem i z okolních obcí. Učíme děti od 3 let do 7 let. Upřednostňujeme vzájemnou komunikaci, kooperaci, spolupráci a samostatnost. V rámci polytechnické výchovy pracujeme s reálným nářadím, máme velmi kvalitně vybavenou pracovní dílnu. Děti se starají o andulku Ferdu. Ve třídě využíváme“ pískovnu“ pro rozvoj jemné motoriky. Pracujeme s moderní IT technologií (3BOX). Děti mají k dispozici netradiční hudební balkánské nástroje – tamburašské – brače, bisarnice, strunné ukulele, kytaru, klavír, tahací harmoniku i malou basu. Ve větší míře se rovněž věnujeme výuce logopedie, kde jsme získali pro MŠ již dvě logopedické dotace – „Ohýbej se jazýčku, denně aspoň chviličku“ a „Jazykové hrátky se zvířátky“. Pro velký zájem ze strany rodičů a za velké podpory obce – zřizovatele,budeme v následujícím školním roce otvírat další oddělení pro děti předškolního věku. To vše za maximální podpory vedení školy a nové paní starostky v Albrechtičkách.

Příště: MŠ Hladké Životice