Jedním takovým je obraz, který se jí loni dostal do rukou. „Jeden místní člověk, Jan Hoďák, mi přinesl obraz, který manželé Hoďákovi našli na půdě. Obraz byl rozložený, rám se rozpadal,“ vzpomínala Marie Hromádková.

Když obraz očistila, zjistila, že jsou na něm zachycené budovy Hoffmannovy vily a katolické fary, které stojí v centru Mořkova. Na obraze pak našla letopočet 1907 a podpis autora, jímž byl Ignát Lindauer.

Takto vypadaly Hoffmannova vila a katolická fara (vpravo) v Mořkově v březnu 2021.Takto vypadaly Hoffmannova vila a katolická fara (vpravo) v Mořkově v březnu 2021.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

„Na tu dobu a na dědinu, jakou byl Mořkov, jsou to úžasné stavby,“ poznamenala Marie Hromádková ukazujíc na kopii obrazu, na němž jsou oba objekty. Ze zadní strany obrazu zjistila, že ho zarámovala firma „Leopold Demel“ z Fulneku. V době, kdy obraz vznikl, pracovala na katolické faře jako hospodyně žena z Fulneku, kterou si tam přivedl farář a konsistorní rada z Nového Jičína Klement Klusal, jenž v Mořkově sloužil od roku 1900 až do roku 1934.

Mořkov je obec plná ulic a uliček, každá z nich má nějaké jméno.
Najštef, Pastelník, Huštýn - i to je Mořkov. Pojďte se tam podívat na návštěvu

Právě on začal psát v prvním roce dvacátého století nejstarší mořkovskou farní kroniku. Po odchodu na odpočinek trávil čas ve vedlejší Hoffmanově vile.Marie Hromádková zjistila, že vilu nechal postavit Ludvík Hoffmann, farář z Prostějova, jenž se s Klementem Klusalem pravděpodobně seznámil právě v Prostějově.

Do Mořkova se přistěhoval na trvalý odpočinek v 18. července 1904. Letopočet na obraze nad oknem vily napovídá, že její stavba byla dokončená v roce 1906. „Ten Ludvík Hoffmann nechal vilu postavit s úmyslem, že tam budou chodit na důchod kněží, ale přál si také, aby tam byl částečně chudobinec a také byt pro varhaníka,“ poznamenala Marie Hromádková s tím, že v roce 1910 Ludvík Hoffmann zemřel.

Obraz nalezený na půdě zachycuje Hoffmannovu vilu a katolickou faru v Mořkově v roce 1907.Obraz nalezený na půdě zachycuje Hoffmannovu vilu a katolickou faru v Mořkově v roce 1907.Zdroj: Deník/Ivan Pavelek

Vilu dokonce navštívila, když tam hráli varhaníci. „Teď tam chodívá pěvecký chrámový sbor a bývá tam občas ubytovaná církevní mládež,“ doplnila Marie Hromádková s tím, že pravděpodobně nejstarší dílo tohoto druhu v Mořkově jeho nálezci nechali obci.