Dvanáct přestárlých topolů se zhoršeným zdravotním stavem, jejichž padající větve ohrožovaly chodce podél komunikace na straně kopřivnického letního stadionu, nahradí do konce října zbrusu nová zelená výsadba.

Kopřivnice obnovu zeleně v blízkosti centra města před několika lety zažila a mnozí obyvatelé ze zvuků motorových pil a mizejících vrostlých kmenů nadšení nebyli. To by se u kácení topolů opakovat nemělo. „Stromy v řešené lokalitě byly staré více než šedesát let. Jejich padající větve ohrožovaly kolemjdoucí, kořeny narušovaly chodníky a květy topolů navíc způsobovaly alergické reakce. Obyvatelé čtvrti proto v minulosti sepsali petici a žádali radnici o pokácení," vysvětlil rozdíl Jaroslav Jiřík z odboru životního prostředí.

Letité kácení

Odstraňování problematických stromů bylo zahájeno po jejich důkladné kontrole již zhruba před desíti lety. Obnovit stromořadí ovšem nešlo najednou, a tak to probíhalo postupně. „Vše se dělo v závislosti na dostupných finančních prostředcích. Protože se nám letos podařilo získat dotaci na dokončení tohoto projektu, z původní topolové aleje zůstane jen několik stromů rostoucích na pozemku zdejší střední školy," dodal pracovník odboru životního prostředí.

Nové stromořadí bude tvořeno méně vzrůstnými kvetoucími stromy s podrostem nižších keřů. „Místo topolů bude podél komunikace vysázeno jednadvacet svitelů. Jedná se o stromy nižšího vzrůstu s výraznými květy. Podrostové keřové patro bude tvořit přes tisíc šeříků a hortenzií," konkretizoval kopřivnický správce zeleně Jan Habr.

Náklady projektu přesáhnou 648 tisíc korun, přičemž více než polovinu pokryje dotace.