Areál autobusového a vlakového nádraží je v provozu již skoro šedesát let. Od svého slavnostního otevření se však do dnešní doby změnil jen minimálně. Těžce zkoušené cestující i v jednadvacátém století vítají šedé brizolitové stěny, zamřížovaná okna a nepřekonatelné překážky, které brání imobilním občanům pohodlně cestovat.

Otázka rekonstrukce nádraží se opět objevila na zasedání zastupitelstva minulý týden, kdy byla jedním z hlavních bodů programu. „Projekt rekonstrukce je zpracovaný, připravili jsme i stavební povolení a teprve poté, co bude kladně vyřízeno, můžeme rekonstrukci zahájit. Pokud už Správa železničních dopravních cest vyčlenila dostatečný finanční obnos, mohli bychom začít s pracemi ještě tento rok,“ informovala starostka Bílovce Sylva Kováčiková.

Na začátku roku, kdy se tento záměr teprve projednával, přislíbil Petr Semer ze Správy železničních dopravních cest realizaci projektu. V budově nádraží se podle Semera měla nacházet výdejna jízdenek a prostory určené řidičům. Kováčiková tento úmysl posléze rozšířila o stravovací místnost.

Rekonstrukce se dělí na dva samostatné projekty. Tedy na opravu autobusového nádraží a na opravu železniční budovy. „Tyto dvě akce bychom chtěli provést pokud možno společně. Finanční prostředky na rekonstrukci železniční budovy zajišťuje Správa dopravních cest, zatímco autobusové nádraží opravíme na vlastní náklady. Do toho přepravci nevstupují. O nádraží se totiž ve většině případů stará město,“ rozvedla starostka. Celkové náklady na rekonstrukci město zatím odhaduje. Jejich výši bude určovat až rozsah rekonstrukce.

Možnost seberealizace dostanou i občané. Nádraží totiž zabírá větší plochu, než budova a jednotlivé zastávky potřebují. Zbylý prostor tak dává šanci fantazii a přáním občanů nebo cestujících. „Mám ráda, když se k něčemu může vyjádřit široká veřejnost, protože se na věc často díváme s klapkami na očích. Známe sice hodně podrobností, ale úplně jiný pohled na to může mít někdo zvenku,“ uvedla Kováčiková. Nápad na vypsání veřejné soutěže poprvé zazněl na zasedání zastupitelstva a podle starostky má velkou šanci na úspěch.

Stav nádraží je dlouhou dobu na pováženou. Cestující, kteří přijedou po čtvrté hodině večerní, již nemají možnost se například informovat o navazujících spojích ani se nemohou schovat před nepříznivým počasím, neboť čekárna se touto dobou uzavírá. Nebezpečí jim však hrozí už při prvních krocích z autobusu, protože v okolí nádraží nejsou chodníky ani přechody pro chodce.