V lednu tohoto roku podaly Odry tři žádosti o dotaci z rozpočtu Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Město by rádo touto cestou získalo finanční podporu na realizaci projektů Centrum dětí a mládeže, který počítá s rekonstrukcí současného domu dětí a mládeže, kde by kromě střediska bylo umístěno také přípravné centrum pro předškolní děti a výukové prostory pro odborný výcvik střední školy v Odrách, Centrum veřejné správy a konečně také na projekt ZUŠ nově ve Winklerově vile.

Posledně jmenovaný projekt by byl pro místní obyvatele poměrně velkou změnou. Dosud totiž umělecká škola sídlí prakticky v centru města. „Projekt je reakcí a možným řešením špatného technického stavu budovy Základní umělecké školy v Odrách v ulici Radniční. Záměr ZUŠ nově ve Winklerově vile řeší přestěhování základní umělecké školy do takzvané Winklerovy vily a zajistí její fungování v nových, zlepšených podmínkách,“ vysvětlil starosta města Pavel Matůšů. V současné době už zde škola má jeden z oborů, a to bicí nástroje.

Tím, že by se tam přemístil i zbytek oborů, chce město přispět ke zvýšení efektivnosti výuky a snížení provozních nákladů.

Zájem vyřešit neutěšenou situaci oderské umělecké školy kvituje například její ředitelka Alena Jestřebská. „Musí se vyřešit hlavně prostory pro taneční obor. Paní učitelka tady má devadesát dětí a ta třída je ve velmi špatném stavu. Obecně je pro nás tato budova malá a třeba okna už nešroubujeme vůbec, aby nevypadla,“ zamyslela se ředitelka Jestřebská. Winklerova vila sice není větší, nebyly by zde však umístěny všechny třídy. „Projekt počítá s tím, že taneční třída a výtvarka budou vedle tělocvičny na základní škole, tam, kde už teď máme třídu pro bicí nástroje,“ dodala na závěr.

Každopádně vše se bude odvíjet od toho, zdali město s žádostí o dotaci uspěje. „V případě, že se nám podaří získat dotaci z dotačního programu ROP NUTS II Moravskoslezsko, chtěli bychom začít s výběrem dodavatele v říjnu tohoto roku,“ uvedl starosta Matůšů. Samotná realizace by pak byla zahájena zřejmě v únoru roku 2013 a trvala by deset měsíců. Teprve poté by se do vily mohli nastěhovat i učitelé se svými žáky.