Hejtman Ivo Vondrák (ANO) přijel do města klobouků na pozvání starosty města a stranického kolegy Stanislava Kopeckého. Na přetřes se dostalo několik témat s průniky do obou samospráv, ať už dopravní obslužnost, rekonstrukce takzvaného domu sester, výstavba okružní křižovatky v centru města, či rozšíření sítě služeb pro seniory.

JAK VIDÍ PROJEKTY?

„Nový Jičín spojuje s Moravskoslezským krajem spousta věcí. Kraj má na území města budovy, komunikace, pojí nás smluvní vztahy například na průmyslovou zónu či dům sester, dotace na sport nebo sociální služby. Proto jsme chtěli znát názor pana hejtmana a jeho náměstků na některé projekty,“ vysvětlil smysl nedávného setkání místostarosta Nového Jičína Václav Dobrozemský (ODS).

Jen poničené torzo zůstalo ze sochy svatého Václava v Národním sadu ve Štramberku po pádu stromů.
Sochu patrona české země zničily padající stromy

Hejtmana doprovázeli náměstci Jakub Unucka a Jiří Navrátil ze společného jednání vzešla dohoda, že kraj s radnicí společně vybudují kruhový objezd na křižovatce ulic K Nemocnici, Generála Hlaďo a 28. října „My bychom měli mít na starosti projektovou dokumentaci a následnou úpravu chodníků, zatímco samotnou stavbu okružní křižovatky má zajistit Správa silnic, příspěvková organizace kraje,“ vysvětlil starosta Nového Jičína Stanislav Kopecký.

SENIOR POINT

Z jednání také vyplynulo, že ve městě vznikne nová služba pro lidi v důchodovém věku, takzvaný Senior Point. „Provoz kontaktního místa bude technicky i finančně zajišťovat kraj,“ doplnila mluvčí města Marie Machková.

Jedním s témat byla také silnice „nikoho“ mezi Novým Jičínem a Rybím v úseku kolem bývalých Sirných lázní. Problém, komu vlastně cesta patří, se řeší řadu let a negativně se promítá do stavu komunikace. Je v zoufalém stavu. Kraj přislíbil, že si komunikaci převezme spolu s částí navazující Hřbitovní ulice a přilehlé ulice Příčné.

Miroslav Zikmund.
Tatra děkuje Zikmundovi, její auta ukázal světu

„My bychom si zase na oplátku měli vzít pár kilometrů cest patřících kraji do své péče. Zatím však nevíme, které silnice by to byly. Minimálně je tady prostor pro další jednání,“ konstatoval Kopecký.

Tím seznam témat neskončil a v Novojičínském deníku o nich budeme brzy informovat. „Je důležité setkávat se s vedeními našich obcí, neboť ty tvoří náš kraj. A my musíme vědět, co potřebují, stejně jako my jim chceme sdělit, co je v našem plánu z hlediska rozvoje celého kraje,“ zhodnotil schůzku hejtman Ivo Vondrák.