Suchdolem nad Odrou se už řadu měsíců pohybují těžké stroje, které pracují na výstavbě nové splaškové kanalizace a rozšíření čistírny odpadních vod. Při své práci však mimo jiné narazili na staré nefunkční vedení, domovní odpad a další více či méně zajímavé věci. To, co se jim však podařilo najít během jediného měsíce, bralo dech.

Prvním nálezem byl nevybuchlý dělostřelecký granát sovětské výroby, který se nacházel přímo v areálu čistírny. K munici byl přivolán policejní pyrotechnik, který ji odvezl a bezpečně zlikvidoval.

Další objev byl ještě zajímavější

„Druhou událostí bylo nalezení hrobu německého vojáka před hlavní budovou základní školy, v blízkosti pomníku J. A. Komenského. Na kosterní ostatky narazila lžíce bagru v hloubce devadesáti centimetrů přímo v ose asfaltového chodníku,“ popsal v suchdolském zpravodaji Petr Bartošík, člen Klubu přátel Suchdolu nad Odrou, sekce vojenské historie. O ostatky se postaral Lidový spolek pro péči o německé válečné hroby, tedy tentýž spolek, jenž v roce 1998 provedl exhumaci 17 německých vojáků pochovaných v Suchdole za evangelickým hřbitovem. Ostatky těchto vojáků nyní spočívají ve Valašském Meziříčí.

Podle informací členů vojenské historie nalezli dělníci ostatky poddůstojníka Williho van Scharrela, narozeného 17. května 1909 v městě Barmen. Podle pamětníků měl zemřít na Kletném mezi 3. až 4. květnem roku 1945. „Na místě dnešního pomníku Komenského se původně nacházel pomník padlých suchdolských mužů za první světové války. V období druhé světové války zde byly za padlé Suchdoláky umisťovány březové kříže a vznikl tady jakýsi symbolický vojenský hřbitov,“ vysvětlil Bartošík.

Časem se v těchto místech postavil chodník a na mrtvého vojáka pod ním se na dlouhých šestašedesát let takřka zapomnělo. Nově snad najde klid na válečném pohřebišti. Více informací mohou zájemci o toto téma získat v místním muzeu, kde je rovněž umístěna velká expozice mapující osudy Suchdolu v období 2. světové války.

Poslední nález se týkal znovu nevybuchlé munice, tentokrát dělostřeleckého granátu ráže 76,2 milimetru. I o tento se postaral přivolaný pyrotechnik. Starosta městyse Richard Ehler doplnil, že tyto nálezy stavbu nezdržely. „Řádově se jednalo o minuty, v případě nalezeného vojáka hodiny,“ ubezpečil starosta.

A jak to s výkopovými pracemi v městysi vypadá nyní?

Dělníci měli přes svátky volno a tak se mohlo zdát, že se již pracovat nebude. To je však mýlka. Výstavba kanalizace bude pokračovat i v tomto roce, hotova by měla být na jeho konci. Co se týče povrchu chodníků, stále se čeká na to, až si zemina nad novou kanalizací sedne. Dlažba by tak měla být položena až na jaře.