Do projektu se letos poprvé přihlásily také dvě školy z Frýdlantu nad Ostravicí a tři školy z Příbora, kde v kulturním domě jednotlivé týmy své projekty prezentovaly.

„Tento projekt vznikl pod taktovkou neziskové organizace Post Bellum a měst Příbor a Frýdlant nad Ostravicí,“ sdělil regionální koordinátor projektu Tomáš Novák a doplnil, že od roku 2012, kdy projekt vznikl se do něj zapojilo na mnoha místech České republiky již 661 škol s 4 234 žáky a studenty.

Jako jediná zvolila formát videa ZŠ TGM z Frýdlantu nad Ostravicí. Na plátně se před návštěvníky sálu kulturního domu objevila Marie Bařinová, která vzpomínala na leden 1945, kdy Němci provedli zátah na osadu Zajičorka v katastru obce Morávka. Obyvatelé Zajičorky totiž různými způsoby pomáhali partyzánům. Marie Bařinová tam jezdila navštěvovat kmotřičku a kmotřička. Toho po zátahu Němci odvedli s dalšími muži a nikdo z blízkých už ho nespatřil.

Další příběhy, které zazněly v Příboře najdete zde.

Zbývající čtyři týmy zvolily audionahrávky, které doplnily fotografiemi a dokumentací. První tým ZŠ Npor Loma z Příbora představil příběh Stanislava Ulmana, jenž rovněž vzpomínal na hrůzy války a popsal pochod českých zajatců přes Příbor.

Druhý tým ze stejné školy si vybral k vyprávění Jana Monsporta, jenž vzpomínal na chvíle dětství, válku, okupaci sovětskými vojsky a povyprávěl také o rodinné tradici – zvonění a péči o věžní hodiny ve farním kostele v Příboře.

Žáci ZŠ Jičínská z Příbora vyzpovídali Jaroslavu Sobotíkovou, která vyprávěla, jak za druhé světové války její babička, v té době knihovnice, zachránila před spálením všechny knihy.

Z vyprávění Ludmily Herotové a prezentace jejího příběhu žáky ZŠ Komenského z Frýdlantu nad Ostravicí se návštěvníci dozvěděli o tom, jak násilně a nelítostně probíhala v padesátých letech minulého století kolektivizace. Tento příběh a jeho autory porota vyhodnotila jako nejlepší.

Jedním z důvodů byla právě prezentace. Žáci použili jako prostředek báseň, která přiblížila příběh Ludmily Herotové. „Dělali jsme tu báseň dva dny. Vycházeli jsme z toho vyprávění,“ prozradil pro Deník Samuel Chlopčík z vítězného týmu.

Snažení všech ocenil člen poroty, historik Pavel Dvořák z Lašského muzea v Kopřivnici. „Už za to, že jste vůbec vstoupili do kontaktu s tím člověkem všem patří náš obdiv. Myslím si, že se to všem povedlo, což bylo dnes slyšet z reportáží,“ sdělil Pavel Dvořák.

Místostarosta Příbora Pavel Netušil, jenž předával cenu vítěznému týmu, řekl, že všechny týmy by si určitě zasloužily nějaké ocenění. Ještě předtím příborský místostarosta vzpomněl na svého dědečka, který měl pohnutý život a když zemřel, on si tenkrát uvědomil, že se ho na mnohé věci nestihl zeptat. „Proto jsem rád, že existuje organizace Post Bellum, která se snaží zachovat pro příští generace vzpomínky pamětníků.