Příboru chybí vlastní kulturní stánek stále citelněji. I proto byl letošní rok rokem jednání s Katolickým spolkem, který toto zařízení vlastní. Nyní obě strany konečně došly k dohodě. „Vše se korigovalo s výborem Katolického spolku tak, aby to vyhovovalo oběma stranám,“ uvedl na posledním zasedání zastupitelstva místostarosta Příbora Bohuslav Majer ČSSD). K podrobnostem smlouvy uvedl, že město zaplatí za objekt se dvěma popisnými čísly, pozemky a movitým majetkem celkem deset milionů korun, což je cena, která vzešla ze znaleckého posudku, který stanovil cenu na 11,5 milionu korun. Návrh kupní smlouvy také hovořil o tom, že město bude platit ve třech splátkách. „První splátka bude dva miliony, a poté dvakrát po čtyři miliony korun,“ upřesnil Majer.

Na rozdíl v odhadní a kupní ceně se dotázala zastupitelka Hana Šedivá (ČSSD), jíž starosta Milan Strakoš vysvětlil, že kupní cena je smluvní cenou mezi městem a Katolickým spolkem.

S kupní smlouvou spatřila světlo světa také darovací smlouva, v níž se Katolický spolek zavazuje, že po zaplacení celé částky daruje městu čtyři miliony korun na vnitřní vybavení.

Poté starosta Strakoš připomněl, že o Katolickém domě se na zasedáních zastupitelstva hovořilo v průběhu celého roku. „Hovořili jsme o stavu objektu, nutné rekonstrukci, o jejím časovém řešení a podobně. Téměř ze všech těchto zpráv a informací vyplynulo, že pro potřeby města a možná i širšího regionu je zapotřebí zajistit funkční objekt, pro kulturní dění,“ poznamenal starosta.

Rekonstrukce bude nutná

Strakoš rovněž připomněl, že město bylo částečným vlastníkem objektu již v minulosti. „V rámci platnosti zákona a zmírnění následků některých majetkoprávních křivd ale byl tento dům částečně spotřebním družstvem Jednota a částečně městem převeden Římskokatolické farnosti v Příboře.

„Je také ale pravdou, že tento objekt není v dobrém technickém stavu, nemá patřičné vybavení a nesplňuje požadavky na jeho maximální využití. To už vůbec nemluvím o jeho současné podobě. Přebereme tedy na sebe závazek vložit v blízké budoucnosti do tohoto objektu nemalé prostředky. Na straně druhé ale musíme vzít v úvahu, že téměř devítitisícové město potřebuje místo, kde se bude organizovat kulturní a společenský život,“ shrnul fakta Strakoš. Podle něj je výhodou, že zařízení je situováno v centru města v blízkosti Městského parku i parkoviště.

Strakoš pak opět upozornil nutnost rekonstrukce. „Do její doby bude nutné zahájit omezený provoz a vytvořit finanční rezervu. Pokud se nám nepodaří na rekonstrukci získat prostředky z jakéhokoliv dotačního programu, celá rekonstrukce bude na náklady města,“ zdůraznil Strakoš.

S návrhu kupní smlouvy souhlasila většina zastupitelů. Jen čtyři se zdrželi hlasování.