Částky za tři projekty, které doposud figurovaly v účetnictví města, tvořily celkovou sumu 5,562 milionu korun. Jednalo se o projekty na nadstavbu bytového domu na Štramberské ulici, vybudování bikrosového areálu a vytvoření Centra Sigmunda Freuda. Ani jedna z těchto akcí se doposud nezačala realizovat. Proto se vedení města rozhodlo o účetní odpis těchto položek. „Jsou to záležitosti, které jdou na triko nás, zastupitelů. Co se týče nadstavby domu na Štramberské ulici, nebudu hlasovat pro vyřazení, i když se jedná o účetní položku. Myslím si, že když si něco dáme do plánu, tak by se v tom mělo pokračovat, i když tam byly nějaké problémy,“ vyjádřil se před hlasováním zastupitel Miroslav Olašník (KSČM).

Zastupitel Jan Černoch (ODS) podotknul, že se jedná skutečně jen o účetní operaci. „Ten projekt se neruší a ještě pořád se může využít. Pochopitelně se bude muset aktualizovat. To platí i o ostatních projektech,“ snažil se o vysvětlení Černoch. „Já jsem ale řekl už v úvodu, že se nejedná o likvidaci projektu, ale o jejich vyřazení z účetnictví,“ podpořil Černochovo tvrzení starosta Příbora Milan Strakoš (ODS).

O bikrosu se prý nehovořilo

Olšaník měl připomínky také k bikrosovému areálu. Tvrdil, že město asi před šesti lety bezúplatně převedlo na tělovýchovnou jednotu pozemky k účelovému využití – vybudování bikrosového areálu. „Na to jsme zaplatili projekt. Tělovýchovná jednota nesplnila slib a areál prodala jisté stavební firmě. Podle mne je to podvod, od TJ by bylo férové nám ten pozemek zpětně vrátit,“ čílil se Olšaník.

Freudovo centrum – velké sousto?

Starosta Strakoš ale oponoval, že tělovýchovná jednota o areál nežádala, ale naopak to bylo město, které ji nutilo k převzetí, neboť si s pozemky nevědělo rady. „Tělovýchovná jednota neměla žádný závazek, že tam bude bikrosový areál a tehdy se ani nevědělo, že se tam někdy má bikrosový areál stavět,“ uvedl Strakoš.

Třetí, více než pětimilionová částka na projekt Centra Sigmunda Freuda, vadila zejména Jiřímu Poláškovi (KSČM). „Samozřejmě, chápu, že se jedná o účetní operaci, ale tato částka je skutečně vysoká. Budu proti odpisu, protože si nemyslím, že bude nějaký obrovský problém, aby ten projekt zůstal v účetnictví města. Aspoň si všichni uvědomíte, až se to někdy odhlasuje a bude to muset jít do nákladů, že město je vlastně svým způsobem firma. A stejně, jako každá jiná společnost, když udělá vadný výrobek, musí to dát do nákladů a aspoň pochopí, jak se se svěřenými prostředky hospodaří,“ zdůvodnil své rozhodnutí Polášek. Zastupitelka Lenka Nenutilová jeho i ostatní upozornila na to, že podle zákona o účetnictví by i tato částka měla jít do odpisů. Zastupitelé nakonec schválili odpisy všech tří položek.