„Pokud máte zájem vyjádřit se k tomu, co Vám v našem městě schází a co byste chtěli změnit, připravili jsme pro Vás krátký dotazník o spokojenosti se životem v Příboře,“ vybízí spoluobčany městský úřad.

Dotazník je možné vyplnit dvěma způsoby. Je možné ho vyplnit písemně na formulář, který je součástí radničního periodika (v listopadovém i prosincovém čísle), nebo je také možné si ho vyzvednout v městském informačním centru v budově radnice a rovnou ho zde i odevzdat. Druhou cestou je pak on-line vyplnění na oficiálních internetových stránkách města Příbor. Dotazníky je možné odevzdat až do 15. ledna 2018.

„S Vašimi náměty a výsledky průzkumu vás samozřejmě seznámíme v příštích číslech měsíčníku a na webových stránkách města. Součástí vyhodnocení bude i porovnání s výsledky předchozího průzkumu vyhlášeného v roce 2015,“ informuje dále městský úřad.