Volby do sněmovny začínají za

Nahrávám odpočet ...
VYBRAT REGION
Zavřít mapu

Příbor: rok po volbách

Příbor - Vážení čtenáři, uplynul zhruba rok od ustavujících zasedání zastupitelstev ve městech a obcích. Připravili jsme pro vás krátký seriál, v němž představíme názory starostů a také zástupců opozičních stran na dění v daném městě.

6.1.2012
SDÍLEJ:

Město Příbor. Ilustrační snímek.Foto: Archiv/Deník

Milan Strakoš, starosta

Uplynulo 12 měsíců od voleb. Jaký byl z pohledu města největší úspěch?

Asi nejdůležitější pro každé město je schválení rozpočtu. Na rozpočet je navázáno spousta záměrů a cílů, které by se jeho neschválením v tom lepším případě časově odsunuly, v tom horším potom vůbec nerealizovaly.

Díky dobré přípravě získalo město několik dotací z fondů Evropské unie a taky z dalších programů. Mohli jsme tak přistoupit k revitalizaci zahrad všech mateřských škol, byla zahájena poslední etapa rekonstrukce piaristického gymnázia, cyklostezka mezi Příborem a Kopřivnicí, revitalizace několika obecních bytových domů aj.

Neinvestiční dotaci ve výši 1,6 milionu jsme získali na projekty realizované v souvislosti se vzděláváním pracovníků městského úřadu a členů zastupitelstva města.

Na regeneraci objektů v městské památkové rezervaci jsme prostřednictvím Ministerstva kultury ČR získali 1,5 milionu korun. Tyto prostředky byly použity zejména na opravy měšťanských domů na náměstí a církevní památky.

Velký přínos z pohledu zklidnění dopravy v centru města znamenalo otevření obchvatu města směrem na Kopřivnici, i když konečné řešení, tedy pokračování směrem na Ostravu, je zatím odloženo.

Po dlouhých jednáních byl schválen návrh zadání nového územního plánu města, který by měl mimo jiné umožnit další výstavbu rodinných domů. Byla schválena koncepce rozvoje bydlení, ve které je rovněž počítáno s dalšími plochami pro bytovou výstavbu.

Město se zapojilo do soutěže o nejlépe realizovaný program regenerace a stalo se jeho krajským vítězem.

Zastupitelstvo podporuje neziskové organizace a sdružení a tyto recipročně pomáhají organizovat společenský a kulturní život a nabízejí občanům zázemí pro volnočasové aktivity. Velmi dobře pracují osadní výbory, jak v Hájově tak Prchalově, v obcích, které jsou součástí Příbora.

To všechno jsou úspěchy, které nejsou mnohdy až tak viditelné, pro další rozvoj města jsou však důležité.

Co se naopak prosadit (realizovat) nepodařilo nebo nedaří?

Příbor má vcelku velké množství nepotřebného majetku. Některé obecní objekty jsou částečně nebo úplně nevyužité a chátrají. Velkým problémem je technický stav kulturního domu a obecně jeho využitelnost. V této věci již byla vypracována řada záměrů, domnívám se ale, že to ideální řešení pro jeho využití ještě budeme muset hledat.

Druhým velkým problémem je budova bývalé základní školy na Dukelské ulici, která se postupně vyprazdňuje a od poloviny roku 2012 v ní, po odchodu speciální základní školy, jejímž zřizovatelem je Krajský úřad Moravskoslezského kraje, zůstane obsazena jen třetina celkových prostor. Dořešena není zřizovatelská funkce k domovu seniorů, kterou chce krajský úřad převést na město.

Nemohu říct, že by se v zastupitelstvu města nepodařilo prosadit všechny důležité věci. Nebyla by to pravda. Naopak, až na drobné výjimky byly schváleny téměř všechny záměry, které zastupitelstvo projednávalo.

Dlouhodobě řešíme rovněž problematiku vztahu města k Technickým službám, které jsou příspěvkovou organizací města. Technické služby provádějí celou řadu činností spojených především s úklidem a údržbou velké části majetku města. Je tu ale otázka, zda by alespoň část těchto služeb neměla být nabídnuta konkurenčnímu prostředí, tj. podnikatelským subjektům, kde je zcela jiným způsobem posuzována především efektivnost, výkonnost apod.

Velkým problémem je obecně oblast sociální, spojená se zákonnými změnami, v případě Příbora ale taky s chátrajícím objektem ubytovny na ul. Jičínská. Ani tady zatím nemáme přijaté konečné řešení, které není v tomto případě odvislé pouze od finančních prostředků, ale taky od vhodnosti situování a poskytování těchto služeb v konkrétním místě.

Jaká je spolupráce s opozicí? Projednáváte některé záležitosti společně?

Nechci rozdělovat příborské zastupitelstvo na opoziční a koaliční. Záměrně, protože to tak v praxi, zejména při hlasování na jednáních zastupitelstva města, nefunguje.

Všechny nejdůležitější dokumenty byly předjednány na pracovních setkáních zastupitelů. Patřil mezi ně např. návrh rozpočtu, návrh zadání územního plánu, návrh koncepce rozvoje bydlení ve městě aj. Mimo tato pracovní setkání byly pro všechny zastupitele organizovány semináře, na kterých se měli hned z počátku volebního období možnost seznámit s chodem městského úřadu a nejdůležitějšími zákony. Zastupitelé mají již druhé volební období k dispozici notebooky, zprávy pro jednání jsou jim distribuovány na CD nosičích. Chystá se možnost jejich vstupu do informační sítě městského úřadu.

Nestěžuji si na spolupráci s opozicí. Schází mi tam někdy spíše konstruktivní přístup, který je u některých zastupitelů nahrazován dotazy, případně obecnými komentáři, které mnohdy s programem jednání nemají nic společného a dají se daleko lépe a rychleji vyřešit na pracovištích městského úřadu. Je to škoda především pro tu mladší část zastupitelstva, která má zájem řešit současné problémy, rozvoj města a jeho potřeby a prosazovat věci ze svých volebních programů. Díky „návratům do minulosti“ na to už ale mnohdy není čas.

V dnešní době šetří, nebo každý alespoň o tom mluví, kde se dá. Pustila se do úspor také vaše radnice a jak? Udělali jste například za poslední rok audit úřadu? Pokud ANO, s jakým výsledkem?

I v Příboře se šetří a hledají se možnosti dalších provozních úspor. V loňském roce byla např. vyhlášena a uzavřena veřejná zakázka na pojištění majetku města a jeho organizací. Výsledkem této zakázky bylo snížení celkové pojistné částky ročně asi o 200 tisíc a to při dodržení, a v některých oblastech i zlepšení, pojistných podmínek.

Chystá se výběrové řízení na dodávky elektrické energie, plynu apod. Postupně se budou řešit telefonní služby, rada města se bude detailně zabývat dalšími položkami rozpočtu.

Město má zpracované tepelné audity objektů školských zařízení, proběhly revitalizace některých bytových domů, další budou následovat v roce 2012. Tady se už ale nejedná pouze o úspory v obecním rozpočtu, ale taky o úspory jednotlivých uživatelů bytů nebo jiných nájemců.

Pokud se týká auditů, potom jich bylo provedeno hned několik. O některých jsem již hovořil, pojišťovnictví, energetika aj. Rovněž byl proveden tzv. organizační a procesní audit nebo analýza městského úřadu, který byl jedním z podnětů pro zahájení reorganizace městského úřadu. Částečným výsledkem bylo schválení nového organizačního řádu a vyhlášení výběrových řízení na místa téměř všech vedoucích jednotlivých odborů městského úřadu.

Zastupitelstvo a rada města nehledá úspory v omezování vybavenosti škol, snižování mzdových výdajů nebo při přidělování příspěvků neziskovým organizacím. To vše by mohlo mít důsledky v krátké budoucnosti.

Jaké budou primární kroky města v následujícím roce?

Částečně jsem se již zmínil o reorganizaci městského úřadu. Od počátku nového roku je v platnosti nový organizační řád, který obsahuje celou řadu nových prvků, zaměřených především na efektivitu, týmovou práci, informovanost a otevřenost vůči občanům města. Do zcela nové pozice se dostávají zejména vedoucí nových odborů, jejichž úkolem je především získávat a poskytovat informace, stanovovat a plnit cíle jednotlivých odborů, transparentně pracovat se svěřenými finančními prostředky apod. V loňském roce prošla velká část zaměstnanců celou řadou školení a praktických seminářů, na kterých byli seznamováni s principy manažerského řízení.

V nejbližší době dojde k úpravám a změnám vnitřních norem a směrnic městského úřadu a celé řadě dalších změn, které budou tuto reorganizaci nutně doprovázet. Organizační, a především procesní, změny nejde provést ze dne na den. Myslím si, že do poloviny letošního roku by měli chystané změny poznat i občané města.

Máme připraveny další záměry a projekty, na jejichž realizaci hodláme opět využít dotačních možností. Chystá se revitalizace zahrad piaristického kláštera, opravy dalších domů v městské památkové rezervaci, výstavba nových parkovišť v centru města, a taky v blízkosti sídlišť, úpravy komunikací a chodníků, úpravy sportovišť na základních školách aj. Znovu se začíná pracovat se strategickým plánem rozvoje města, bude provedena jeho revize a aktualizace.

Bohuslav Majer (ČSSD) – opoziční zastupitel, bývalý místostarosta

Jak se vám spolupracuje s vládnoucí koalicí?

Na tuto otázku je vcelku jednoduchá odpověď. Spolupráce je téměř nulová, čehož si občané jistě povšimli při jednání zastupitelstev po volbách v roce 2010 až doposud. Vládnoucí koalice, držená pospolu tzv. „Koaliční smlouvou“ a vědoma si tím také své dosavadní, i když těsné, převahy (dvanácti hlasů proti jedenácti), jedná na vlastní pěst, tím ale také i na svou vlastní zodpovědnost.

Názornými ukázkami takovéhoto jednání jsou (mimo jiné) tzv. „Restrukturalizace MÚ Příbor“ a rovněž nejasná a zákulisní politika při prodeji MŠ Hájov.
Restrukturalizace Městského úřadu (MÚ) Příbor, byla, jak vyplynulo z úst starosty, který tuto problematiku komentoval na zastupitelstvu města (ZM), připravována téměř půl roku dopředu a záměrně bez jakékoliv známky možného společného projednání s opozicí. Starostou bylo řečeno, že to nebylo s opozicí projednáno záměrně, aby do tohoto procesu nevstupovalo zbytečně mnoho lidí. Pochybuji, že se neradili se svými koaličními partnery, neboť většina byla o této skutečnosti více či méně spravena z jednání vlastních politických klubů. Opozici postavila vládnoucí garnitura (ODS, TOP 09, Nezávislí a část KDU-ČSL) před hotovou věc a chtěli tuto svou věc, restrukturalizaci MÚ, od nás, opozice, jen schválit. My, opozice, jsme se o této záležitosti dozvěděli asi týden předem z médií a ihned nato jsme obdrželi materiály do ZM s již hotovou touto záležitostí.

Když se jednalo na dvou pracovních zastupitelstvech ohledně dalšího chodu města a o rozpočtu, v drtivé většině byly naše návrhy a názory smeteny pod stůl nebo bylo obratným slohovým cvičením starosty „vysvětleno“, že na to či ono nejsou peníze.

O Mateřské škole Hájov a manipulaci při jejím prodeji na posledním ZM se nebudu zatím vyjadřovat, protože je to ještě hodně živá a nedotažená problematika. Občané ale sami projevili svůj názor na tento podivný postup při jednání ZM (petice, reakce na internetu i osobně) a myslím si, že mají v této věci jasno. Tak taková je spolupráce mezi vládnoucí koalicí a současnou opozicí (ČSSD, KSČM a část KDU-ČSL).

Z pozice opozice, podařilo se vám něco prosadit z volebního programu?

Volební programy stran v ZM v tomto volebním období jsou velmi podobné, ne-li totožné. Tedy jsou podobné i s programem ČSSD. Z toho plyne, že zastupitelé za ČSSD pro takovéto akce, úkoly či investice samozřejmě zvednou ruku, ať návrh přišel z rady města nebo od jiné politické strany.

I naše strana má ve volebním programu zkvalitnění práce radnice, tedy MÚ Příbor. Ale nejsme ztotožněni s provedenou tzv. restrukturalizací MÚ, neboť ta bourá po asi 22 letech celou strukturu MÚ, kdežto my jsme chtěli zachovat to fungující a dobré, na něm stavět a dál řešit problematické záležitosti struktury chodu MÚ.

My jsme spolu se zastupiteli za KSČM veřejně hlásali na mnoha ZM, že prodávat i dále bytový fond v majetku města je špatné, ale že je lepší domy revitalizovat a ponechat především ty větší i nadále v nájemním systému města, s určitými úpravami nájemného.

Občané byli sami svědky toho, jak starosta i přes nedoporučení komise, která se bytovou problematikou zaobírala, přímo na ZM bez jakéhokoliv projednání včlenil do projednávání další domy k prodeji, a ty byly díky tomuto kroku prodány. Starostu a další zastupitele vůbec nezajímalo, že jsou tím prodány i svobodárny, garsonky a podobně, ani to, do jakých nepříjemných životních situací přivedl dosavadní nájemníky těchto domů – převážně starší generaci.

My jsme toho názoru, že jako město nejsme v tak tíživé situaci, abychom museli pro zabezpečení jeho chodu prodat veškerý majetek a za tyto peníze si vystavět své pomníky ve městě.

Dnes i strany, které chtěly striktně prodat veškerý bytový fond města, mají v tzv. Koaliční smlouvě uvedenou postupnou revitalizaci bytových domů v majetku města za jasných podmínek jeho financování. Hleďme, jaká to rychlá a populistická změna – to my, spolu s KSČM, hlásáme již několik let.
My, zastupitelé za ČSSD, budeme i nadále tak, jako doposud, prosazovat a podporovat vše to, co je dobré a přijatelné pro občany města a pro celé město, ať jde o návrh náš či z jiné politické strany. Tady není a nesmí být prioritou politikaření, ale blaho občana a rozvoj města.

Jak hodnotíte práci současného vedení města? (plusy i zápory)

Z výše uvedeného (text k první otázce) plyne, jaký názor může mít opozice na práci současného vedení města a dáváme to snad i dostatečně znát na zasedáních ZM. Po devíti měsících odstoupil s podivnými důvody místostarosta za KDU-ČSL a byla dovolena nová místostarostka, rovněž za KDU-ČSL. To snad také svědčí o práci vedení města. A co to vlastně vedení města je? Tzv. restrukturalizací MÚ už vedoucí „nových“ odborů nebudou, tak jak jednoznačně říká Zákon o obcích, vedoucími odborů či vedoucími oddělení, ale v Příboře, tom velkém městě, to budou manažeři. Manažery města byli odjakživa starosta, místostarosta a tajemník MÚ. První dva (dle usnesení RM a ZM) manažersky vedou město, nebo by správně měli vést město, ku prospěchu občanů a celého města. Na to mají vedoucí odborů, pomocí nichž (s využitím jejich odborných znalostí) se toto manažerské vedení převádí do praktické nebo výkonné roviny. U nás to oproti jiným městům obdobné velikosti bude zase jinak. Budí to dojem, že se zodpovědnost za vedení města přenese z těch, co by ji měli nést, na jiné.

Navíc, díky zvláštním výběrovým řízením na vedoucí nových odborů, které, jak jsem slyšel, bylo každé organizováno a vedeno jinak, včetně vyhodnocování výsledků, byl zrušen odbor kultury, jeho vedoucí měla být referentkou, začleněnou pod jiný odbor. Raději se s MÚ rozloučila. Další dosavadní vedoucí odboru vnitřní správy „neobhájila“ své místo, a proto musí odejít, neboť jí ani žádné jiné místo nabídnuto nebylo.

Zdá se nám také, že rušit odbor kultury v době, kdy kultura v našem městě silně pokulhává za okolím, je nanejvýš netaktické. Pracovníci odboru se snažili organizovat a připravovat akce ve městě, ale nedostatek finančních prostředků na kulturu, ale i zásahy úzkého vedení města a některých zástupců ODS, to systematicky mařily nebo ztěžovaly. Pracovníci odboru mnohdy museli jednat bez vyjádření vedení, neboť termíny vystoupení umělců nejdou plánovat týden ani měsíc před akcí. Peníze na kulturu, která si na sebe sama nikdy nevydělá, byly kráceny jak starostou, tak taky radou města. Zastupitelstvo v celém komplexu návrhu rozpočtu nemělo šanci něco pro kulturu změnit či ovlivnit.

K této otázce by se toho dalo uvést mnohem více, ale pro názornost to, dle mého pohledu, stačí. Občan si sám domyslí a doplní, co tu ještě všechno patří.

Co je podle vás pro město v následujícím roce prioritou?

V současné době má město Příbor zpracovány dva základní rozvojové dokumenty, které byly vypracovány ještě v minulém volebním období za spolupráce členů všech politických stran. Jedná se o Strategický plán rozvoje města Příbor a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbor. Tyto dokumenty jsou stále živé a odrážejí mimo jiné potřeby města v nejbližším období. Tyto dokumenty podléhají aktualizaci, která by měla probíhat právě v této době, a to tak, aby byla aktuálnost jejich výstupů ztotožněna se změnami potřeb města, a taky s ohledem na vyhlášené datační tituly pro dané období. Na této aktualizaci se podílejí zástupci všech politických stran.

Výstupy z aktualizace obou výše uvedených dokumentů budou pro nás v následujícím období, tedy i v roce 2012, prioritami pro další rozvoj města.
Mezi hlavní priority v nadcházejícím roce musí bezesporu patřit dokončení schválených a rozpracovaných akcí z roku 2011, které byly orgány města odsouhlaseny k realizaci – Piaristický klášter- dokončení rekonstrukce, zahrady Piaristického kláštera a další.

Je nesporné, že mezi hlavní priority musí patřit oprava kulturního domu v Příboře, na kterou jsme rezervovali v rozpočtu města 50 milionů korun. V současné době se zpracovává projektová dokumentace pro opravu tohoto objektu. Myslím si, že oprava kulturního domu v Příboře by měla být prioritou u všech politických stran.

Další, a neméně důležitou, prioritou by mělo být řešení sociální problematiky města, tedy vyřešení funkčnosti objektu č. p. 245 a 247 na ul. Jičínská (Hvězdárna) pro sociální účely – ubytovna, sociální bydlení apod. K této problematice ještě stále pracuje komise, jejíž výstup bude po předložení následně projednán v orgánech města.

Priorit by se našlo pro nadcházející rok více, ale vždy musíme mít na paměti výši volných prostředků města, které můžeme pro tento účel použít, abychom neohrozili funkčnost samotného města.

Jak si představujete budoucnost města po skončení volebního období?

V současné době, a to mi snad dají za pravdu všichni, je velmi těžké říci, co bude za rok, natož za tři a více let. Bohužel, vše je závislé na financích, ale i dalších faktorech.

V době doznívající finanční a hospodářské světové krize a probíhající dluhové krize eurozóny je jakákoliv předpověď vývoje Evropy či státu, dá se říct, nemožná. To platí i ve vztahu k budoucnosti a rozvoji kteréhokoliv města, tedy i toho našeho.

Rozvojové dokumenty města, tedy Strategický plán rozvoje města Příbor a Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb města Příbor, budou buď aktualizovány s ohledem na potřeby města nebo (s ohledem na jejich dobovou platnost) budou zpracovány nově a v jejich akčních plánech budou stanoveny priority realizace akcí s ohledem na stav financí rozpočtů jednotlivých dalších let.

V těchto dokumentech, vytvořených systémem komunitního plánování (se zapojením veřejnosti), budou zohledněny požadavky široké příborské veřejnosti k jednotlivým oblastem rozvoje a fungování města. Pro další rozvoj a zvelebování města by měly být tyto dokumenty vodítkem a orgány města, tedy i zastupitelé, by se v následujících letech měly výstupy těchto dokumentů řídit.

Autor: Adam Knesl

6.1.2012 VSTUP DO DISKUSE
SDÍLEJ:
Ivo Vondrák.

ON-LINE rozhovor s Ivo Vondrákem, hejtmanem a krajským lídrem ANO 2011

Vizualizace.
4

Nový Jičín se konečně dočká nových bytů

Vedoucí Studénka v derby přejela mladé Ďábly

Kdo se mu prozatím postavil do cesty, toho nemilosrdně smetl z cesty. Studénecký vagón nadále kráčí novou sezonou krajské ligy bez jediného zaváhání, když naposledy uspěl v derby v Novém Jičíně, kde tamní B tým porazil 7:1.  

Chystáte se ve středu ke svému lékaři? Nechoďte, bude zavřeno

Celkem 160 praktických lékařů pro dospělé ordinuje v okrese Ostrava. Pokud se ke svému praktikovi vydáte zítra (ve středu 18. října), budete mít smůlu. Bude mít zavřeno. Praktičtí lékaři totiž budou stávkovat.

Tatra brala s Bobry bod. Teď ji čeká v derby Nový Jičín

Druholigoví hokejisté Kopřivnice padli ve Valašském Meziříčí v prodloužení a už ve středu v 18 hodin hostí rozjetý Nový Jičín.  

Obránce kopřivnické Tatry Stříž: Na Švédsko i Francii budu rád vzpomínat

/ROZHOVOR/ Patnáct let. Tak dlouhou část kariéry strávil v zahraničí odchovanec Frýdku-Místku David Stříž, který před sezonou vyztužil defenzivu druholigové Kopřivnice. Zkušený zadák, kterému bude 8. listopadu 36 let, strávil sedm sezon ve druhé švédské lize, což následně trumfl osmiletým angažmá ve francouzském Štrasburku.

Copyright © VLTAVA LABE MEDIA a.s., 2005 - 2017, všechna práva vyhrazena.
Používáme informační servis ČTK. Kontakt na redakci.
Publikování nebo šíření obsahu Denik.cz je bez písemného souhlasu
VLTAVA LABE MEDIA a.s., zakázáno.
Marketingové podmínky. Cookies. Zrušit oznámení