V soutěži jsou každoročně hodnoceny aktivity obcí a měst v oblasti nakládání s komunálním odpadem, to především v tříděném sběru využitelných složek. Hodnotí se také systém hospodaření s odpady pro občany. Porovnání obcí se provádí především na základě údajů, poskytovaných obcemi do systému EKO-KOM v rámci jejich pravidelného vykazování.

V roce 2021 byl Příbor oceněn jako "Skokan roku" poté, co se posunul z 15. místa na 5. místo. V roce 2022 se umístil na třetím místě a loňský rok dosáhl druhé příčky. Tento trend vzestupu pokračoval i letos, kdy město získalo první místo díky zlepšenému systému svozu tříděných složek a zvýšení počtu stanovišť pro třídění.

„Jsme nesmírně hrdí na naše občany, kteří aktivně přispívají k lepšímu životnímu prostředí. Díky jejich úsilí máme dnes téměř 100 stanovišť na třídění odpadu, což je více než v některých větších městech,“ uvedla Dita Kalužová z odboru životního prostředí, dotací a veřejných zakázek. „Naše vytříděnost dosahuje 62 %, což je nad zákonnou hranicí 60 %, která bude platit od roku 2025.“

„Děkujeme všem, kteří se podílejí na tomto úspěchu, ať už jde o občany, zaměstnance města nebo naše partnery,“ dodal starosta města Jan Malík.

Slavnostní předání ocenění proběhlo 7. června 2024 v prostorách BrickHouse Ostrava za účasti zástupců Moravskoslezského kraje, společností EKO-KOM, ASEKOL a ELEKTROWIN.