Po minulém roce, kdy zákon umožnil městům a obcím vybrat na hlavu za odpad až tisíc korun, a většina samospráv ke zvýšení poplatku nakonec i přistoupila, je to v okrese první vlaštovka, která sice jaro nedělá, ale určitě minimálně obyvatele Příbora potěší. Vloni zde místní zaplatili 492 korun, v roce letošním to bude o čtyřiadvacet méně, tedy 468 korun. Navíc se poplatek netýká všech.

Městu se podařilo snížit cenu za svoz odpadu. Minulý rok rozvázala radnice smlouvu s tehdejším vývozcem odpadů a vyhlásila výběrové řízení, jež se uskutečnilo v srpnu a přihlásilo se do něj pět zájemců. Ti se v nabídkách předháněli, což nakonec v elektronické aukci přineslo Příboru úsporu u tříděného odpadu 75 procent a u směsného 32 procent. Ve srozumitelnějším jazyce peněz jde o ušetřených devět milionů korun v nadcházejících šesti letech.

Poplatek za svoz se netýká všech

Druhým rokem jsou také ve Freudově městě osvobozeny od poplatku děti ve věku do jednoho roku jejich života. „A to není vše," upřesňuje Dana Forišková, místostarostka Příbora, a jedním dechem dodává: „Poplatek nehradí také obyvatelé domova seniorů, osoby žijící déle než půl roku v zahraničí a nezletilí bydlící v dětských domovech. Neplatí ani ti, kteří trvale žijí v Příboře a vlastní chatu, byt, dům, který není trvale obydlen, a tudíž k ní či k němu není přistavena popelnice. Tito občané platí jen za svoz v místě svého skutečného bydliště."

V Kopřivnici neplatí nejmladší

Ne všichni musí platit inkriminovaný poplatek také v sousední Kopřivnici, kde jinak částka zůstává stejná jako loni. „Abychom zamezili dalšímu finančnímu zatížení občanů našeho města, zůstane poplatek v původní výši, 498 korun za osobu a rok, přestože zákon nám teoreticky umožňuje navýšení až na tisíc korun. Mimoto jsme se rozhodli podpořit rodiče nově narozených dětí, které budou od placení tohoto poplatku zcela osvobozeny až do jejich prvních narozenin," oznámil nedávno příjemnou novinu starosta města Josef Jalůvka. Aktualizovaná vyhláška tedy osvobozuje rodiče od povinnosti platit za svoz odpadů za děti ve věku do jednoho roku. Opět v řeči čísel to znamená, že radnici tento vstřícný krok vyjde na sto tisíc korun.

S další změnou přichází v roce 2014 na Novojičínsku také Bílovec, kde sice místní obyvatelé zaplatí za svoz odpadů opět 500 korun, ale slevu mají všichni ti, jež se zapojili v minulém roce do systému pytlového sběru plastu. Sleva je individuální, podle toho, kolik kilo každá domácnost vytřídila.