První trh se uskuteční v pátek 2. května a další v pátek 6. června, vždy od 8 do 17 hodin.

Pro návštěvníky budou připraveny výrobky z domácí produkce ovoce, zelenina, lesní plody, byliny, med, sirupy, džemy, marmelády a další produkty. Také zde budou k mání ovocné stromky a sazenice, rukodělné a řemeslné výrobky, nářadí a jiné suvenýry.

Zájemci, jež se chtějí zúčastnit prodeje svých výrobků, naleznou na webu města přihlášku k účasti, kterou musí zaslat nejpozději do 22. dubna. Po uzávěrce přihlášek obdrží prodejci email s podrobnými pokyny ke konání trhů. (han)