Emoce vypluly na povrch ve chvíli, kdy zastupitelé projednávali záměr prodeje nemovitosti, bývalého Domu dětí a mládeže, v Masarykově ulici v Příboře číslo popisné 586 a související pozemky.

Zájem o nemovitost projevila společnost Clementas medela, která by tam měla udělat domov se zvláštním režimem a odlehčovací službou. Některým zastupitelům ale vadilo, že v návrhu záměru prodeje byla uvedena pevná kupní cena 6 milionů korun, bez možnosti navýšení.

Starosta Příbora Jan Malík uvedl, že při podání většího množství nabídek nebude zastupitelstvo vázáno povinností upřednostnit vyšší cenu ale bude moci posuzovat žádosti jen podle prezentovaného záměru.

Zastupitelka Dana Forišková ale uvedenou skutečnost připomínkovala.

„Jako finanční výbor jsme tam dali poznámku minimálně šest milionů korun, protože jsme postupovali v rámci povinnosti řádného hospodáře,“ řekla Dana Forišková a dodala, že pokud se objeví někdo s vyšší nabídkou, zhodnotí se také nabídka služby, referencí, kolik má klientů a další kritéria.

Zastupitel Valentin Putala pro změnu připomněl petici z 28. srpna 2018, která mířila proti záměru bývalého vedení města odprodat uvedenou nemovitost a přilehlé pozemky za cenu 3 miliony 100 tisíc korun, která se signatářům petice zdála neúměrně nízká.

Nový domov pro seniory v majetku města?

„Navrhujeme ponechat objekt v majetku města a realizovat záměr rekonstrukce budovy za účelem zřízení a provozování domova pro seniory,“ citoval z petice Valentin Putala a dodal, že mezi 551 podpisy odpůrců prodeje byl také podpis současného starosty. „Ptám se teď, jestli tady na těch 551 lidí neděláte do určité míry podraz,“ dodal Valentin Putala.

Starosta argumentoval, že od počátku volebního období se věnovali problematice toho, aby vznikl domov pro seniory.

„Zvažovali jsme provozování městem, provozování krajem a provozování soukromým subjektem. Cenu se nám podařilo posunout jinam. Provozování domova seniorů městem se zdá velice neekonomické,“ doplnil Jan Malík s tím, že chtěli mít jistotu, aby se nestalo, že někdo přeplatí minimální cenu třeba o pět korun a nabídne třeba čtyřikrát menší kapacitu.

Zastupitel Bohuslav Majer rovněž kritizoval, že je v záměru uvedená kupní cena 6 milionů jako pevná.

„Je to velice zavádějící a jako by šité pro někoho. Je to veřejná soutěž,“ upozornil Bohuslav Majer. Když se přidali i další kritici, došlo ke změně návrhu usnesení. Zastupitelé odsouhlasili cenu 6 milionů jako minimální a dobu zveřejnění záměru změnili z 15 na 60 dnů.