Když v roce 2009 příborští zastupitelé podali přihlášku do výběrového řízení na pořadatele Národního zahájení Dnů evropského dědictví (EDH), tomu, že město, které má necelých devět tisíc obyvatel, v konkurenci mnohem větších měst uspěje, věřil asi málokdo. Přesto na konci loňského roku přišlo rozhodnutí, že Příbor byl jako hostitel EDH 2010 vybrán.

V České republice se tato celoevropsky uznávaná kulturně poznávací akce, jejíž hlavní myšlenkou je zamyšlení se nad vztahem ke kulturnímu dědictví, koná od roku 1991 pravidelně, vždy druhý víkend v měsíci září. Od roku 1998 je jejím hlavním garantem Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

Termín konání Dnů evropského dědictví je od 11. do 19. září. Konkrétně v Příboře budou oslavy kulturních památek trvat tři dny. „Stanovili jsme termín, který vychází na období příborské pouti, to znamená na 10. až 12. září,“ informoval Milan Strakoš, starosta města Příbora. Podle Strakoše se během pátečního a sobotního dne uskuteční většina návštěv primátorů ostatních měst a také členů Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. „Záštitu nad celou akcí převzal předseda Senátu Bohuslav Sobotka, bohužel on sám se oslav nezúčastní, protože mu končí jeho senátorský mandát a on v tuto dobu bude jezdit po svém okrsku,“ dodal starosta.

Otevřou se jindy nepřístupná místa

Během EDH se každoročně otevírá co nejvíce zajímavých a výjimečných architektonických, archeologických a sakrálních památek, muzeí, galerií a knihoven, technických památek, militarií, budov, objektů a prostor, ve kterých je uchováno rozsáhlé množství sbírkových fondů a movitého kulturního dědictví. Nejinak tomu bude i v letošním roce. „V tuto chvíli mohu konstatovat, že do EHD 2010 je přihlášeno 1004 památek, které se nacházejí na území 294 měst a obcí,“ informoval Petr Sedláček, předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska. „Z tohoto počtu je 415 takových, které nejsou běžně přístupné veřejnosti, a dokonce 56 památek je pro veřejnost zcela nepřístupných a budou otevřeny jen po dobu Dnů evropského dědictví,“ dodal Sedláček vzápětí. Takovouto památkou jsou například Dukelské kasárny v Opavě, které vlastní Armáda ČR. „Z toho důvodu zde nelze zajistit jakoukoliv výjimečnou návštěvu. Dny evropského dědictví jsou proto mimořádnou událostí, kdy se zde lidé mohou dostat,“ vysvětlil Sedláček.

Letošní téma – „Duše památek“, které bude EDH 2010 provázet, je úzce spjato s nejslavnějším příborským rodákem, Sigmundem Freudem. „Chtěli jsme využít možnosti, že se zde taková významná postava narodila,“ vysvětlil Sedláček a dodal: „Duše památek je pojem, který má smysl, byť možná trošku jiný než v Příboře, na celém území ČR i jinde v Evropě. V památkách se totiž odehrála spousta historických událostí, které jejich duši dotvořilo, a díky kterým je z nich doposud cítit.“

V Příboře se během třídenního programu, který se odehraje především na místním historickém náměstí, nebudou otevírat jen památky, ale budou se konat také nejrůznější výstavy a vystoupení. „Zpřístupněno bude nejen piaristické gymnázium, ve kterém již od roku 1993 probíhá rekonstrukce. Vzhledem k tomu, že se nyní nacházíme v závěrečné, třetí části rekonstrukce, návštěvníci uvidí jak opravené, tak právě rekonstruované části objektu,“ uvedl Strakoš a pokračoval: „Za zmínku dále určitě stojí i procházka městskou památkovou rezervací, v rámci které se návštěvníci dostanou do míst, jež nejsou běžně přístupná, konkrétně třeba na věž hlavního kostela.“ Všechny akce, které se v rámci EHD 2010 v městě Příboře uskuteční, budou pro návštěvníky zpřístupněny zdarma, a to díky sponzorům, jež tuto výjimečnou akci finančně podpořili.

Ovšem nejen památky budou v centru zájmu. Jako každý rok, i letos se v rámci Národního zahájení Dnů evropského dědictví bude udělovat ocenění nositelům tradičních lidových řemesel. „Stalo se již tradicí, že při této příležitosti ministerstvo kultury uděluje ceny nositelům tradice lidových řemesel. Letos ji získají tři řemeslníci,“ uvedl Sedláček a pokračoval: „Tito lidé musejí být nejen mistři ve svém oboru, ale dalším, podstatným kritériem je, že musí garantovat předání informací, a tím zajištění a výchovu nové generace v dané profesi,“ vysvětlil předseda Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska.

K dalším oceněným bude patřit i desítka příborských občanů. „Nejvýznamnějším oceněním bude udělení čestného občanství města, které převezme pan Milan Galia, dlouholetý konstruktér a šéfkonstruktér v závodu Tatra,“ dodal na závěr starosta Strakoš.