„Prosíme Vás, abyste nám toto oznámili telefonicky na tel. č. 556 455 443, e-mailem na adrese: bolomova@pribor-mesto.cz, písemně či osobně na adrese: Městský úřad, odbor veřejné správy matrika, náměstí Sigmunda Freuda 19, 742 58 Příbor. Pokud od Vás neobdržíme tento „nesouhlas", budeme Vaše rozhodnutí brát jako souhlas se zveřejněním v Měsíčníku města Příbora," sdělují členové komise pro občanské záležitosti.

Senioři zároveň mohou odevzdat přihlášku na setkání sedmdesátiletých a pětasedmdesátiletých, které se uskuteční v závěru roku 2016.

Přihláška je k dispozici v prosincovém zpravodaji a také na webu města, a zájemci ji mohou odevzdat průběžně až do konce července příštího roku.

„Nejpozději jeden měsíc před plánovaným setkáním vám bude odeslána pozvánka s upřesněním data a času konání," dodávají směrem k budoucím jubilantům členové komise. (edm)