Vybudování rozhledny ve Veselí, místní části Oder je záměrem Euroregionu Silesia.

„Euoregion Silesia má v úmyslu vybudovat v celém Slezsku, jak v českém tak polském, síť vyhlídkových míst a rozhleden. Samotný Euroregion Silesia to zastřešuje, my bychom k tomu jako město pouze přistoupili. Euroregion Silesia také bude dělat další akce, které na to budou navazovat – vydávali bychom propagační materiály, měli k tomu webové stránky, kde si budeme moci zahrnout propagaci Oder a okolí a podobně,“ uvedla na posledním zasedání zastupitelstva v Odrách Alena Buczková, vedoucí odboru kultury a školství městského úřadu v Odrách.

Dodala, že se jedná o mikroprojekt, u nějž celkové náklady nesmí přesáhnout 60 tisíc euro, což je v současné době asi 1,622 tisíc korun a dotace je možná v maximální výši 30 tisíc euro. Město již také předjednalo prodej pozemku, který je poblíž turistického posezení. „Stávající majitel ochoten nám prodat metr asi za šedesát korun. Odhad je tisíc až patnáct set metrů, podle toho jak to projektant navrhne,“ podotkla Alena Buczková a shrnula, že náklady na pozemek budou zhruba 60 tisíc korun, na zpracování projektové dokumentace 240 tisíc korun. Celkové náklady na stavbu rozhledny jsou rozpočtované na 1,8 milionu korun. Z toho by více než 800 tisíc korun mohla tvořit dotace.

Záměr obhajoval starosta Oder Libor Helis. „Je to nutné brát v širším rozsahu i z hlediska propagace. Myslím si, že v rámci turistického ruchu by to mohlo přinést značné oživení. Navazuje to i na věci, které chystáme,“ sdělil Libor Helis.

Místostarosta Oder Pavel Matůšů uvedl, že na zasedání rady byl pro stavbu rozhledny, ale když se bavil s obyvateli Oder, někteří nejsou příliš nadšení. „Když už, tak by ta rozhledna měla být podobná jako je na Pohoři,“ podotknul Pavel Matůšů, jemuž, podobně jako některým dalším zastupitelům se nelíbil také násep, na kterém by samotná věž měla stát. Nepomohlo ani vysvětlení, že v náspu budou schované základy rozhledny. „Mi se ten krtinec nelíbí, a proto nebudu pro tento záměr hlasovat,“ upozornil Pavel Matůšů. Nakonec většina zastupitelů hlasovala pro záměr výstavby rozhledny v případě získání dotace.