Čísla vypovídající o návštěvách zahraničních turistů v České republice mluví jasně. Bezmála šedesát procent z nich zamíří pouze do naší metropole a nikam jinam se nepodívají. Přitom historické památky a zajímavá místa k návštěvě jsou rozesety po celé zemi.

Aby se dostaly do povědomí turistů, jak tuzemských, tak zahraničních, spojila své síly dohromady sídla, která se honosí titulem Historické město roku. Těch je v současné době čtrnáct a tvoří jakousi osu projektu Putování po historických městech Čech, Moravy a Slezska.

„Projekt vychází z nabídky regionálních aktivit a z nich byl vytvořen jeden národní produkt kulturního cestovního ruchu. Nabídka je volena alternativně, s možností pobytu v regionu po dobu dvou, tří nebo sedmi dnů, a to jak pro ty, kteří chtějí cestovat autem, tak pro milovníky pěší turistiky a cykloturistiky, s možností vlastní dopravy nebo využití hromadné dopravy,“ přibližuje Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska (SDS ČMS).

Nabídka se zaměřuje jak na tradiční turistické cíle, jako jsou historická města, zámky, hrady, galerie, tak na sportovní aktivity a také na nejrůznější festivaly a městské slavnosti. „Cílem koordinace projektu je dosáhnout toho, aby se nabídky jednotlivých produktů vzájemně nepřekrývaly, ale naopak doplňovaly,“ uvádí sdružení.

Nový Jičín čeká TOP týden

Každé ze čtrnácti měst tak má v letošním roce svůj TOP týden a Nový Jičín se dočká toho svého od 4. do 11. září. Jeho vrcholem budou městské slavnosti. „Letošní slavnost je výjimečná v tom, že startuje projekt Sdružení historických sídel, jehož je Nový Jičín členem, a jenž vznikl na popud jakýmsi způsobem přetáhnout Pražákům turisty,“ doplnil Stanislav Bartoň, vedoucí živnostenského odboru na Městském úřadě Nový Jičín.

Ve zdejším informačním centru jsou k dispozici materiály k projektu, nechybí ani publikace věnovaná městu a materiály o soutěži, jež se akce týká. Balíček poznání se nevztahuje pouze na Město klobouků, ale také na výlety do okolí (SHS ČMS čítá celkem 210 členů). „V nabídce vás dále zve do dalších historických sídel ve svém okolí, Hodslavic, Starého Jičína, Kunína, Hynčic, Valašského Meziříčí, Kelče, Štramberka, Kopřivnice, Hukvald, Bílovce, Studénky, Fulneku a Příbora,“ poznamenává mluvčí města Marie Machková.

V příštím týdnu se v radniční aule uskuteční také výstava prezentující všechna města. Realizátoři ambiciózního projektu si jsou vědomi, že obnova památek není samoúčelná, ale vynaložené prostředky do regenerace historických sídel přinesou svůj efekt až tehdy, když se stanou součástí atraktivity České republiky, jako destinace cestovního ruchu. To je hlavním posláním projektu.

Nový Jičín získal titul Historické město roku v roce 2001 a k tomu jeden milion korun. Ten putoval následující rok v plné výši do povodní postižených obcí v Čechách.