Přijímacích zkoušek nanečisto, které se konaly před měsícem, se zúčastnilo 110 žáků základních škol z Bílovce a také ze Studénky, z Klimkovic či Ostravy.

„Výsledky nedopadly právě nejlépe, zhruba polovina zúčastněných by přijímací zkoušky neudělala,“ konstatoval Pavel Mrva, ředitel bíloveckého gymnázia a dodal, že to ale není důvod k panice.

„Neúspěch v těchto testech ještě neznamená, že uchazeč nemá předpoklady ke studiu na gymnáziu. Ze zkušenosti víme, že výsledky v přijímacích zkouškách nanečisto bývají zpravidla horší než u oficiálních přijímacích zkoušek. Je to dáno tím, že se mnozí žáci poprvé setkávají s použitým typem testu, způsobem kladení otázek, způsobem záznamu odpovědí a podobně. Tuto situaci a případný stres zvládá každý jedinec jinak,“ doplnil ředitele gymnázia Vít Schindler, jenž je garantem přípravných kurzů k přijímacím zkouškám.

„V naprosté většině případů je výsledek testu na první pokus více ovlivněn schopností rychle se zorientovat v nové situaci a odolávat stresu než studijními předpoklady nebo vědomostmi a dovednostmi žáka,“ dodal Vít Schindler s tím, že v kurzech se škola zaměří na nejčastější chyby, kterých se žáci dopouštěli při lednových testech.

O kurzy je zájem, v současné době je do přípravných kurzů českého jazyka a matematiky přihlášeno již šedesát zájemců, další se mohou přihlásit až do 19. března. Den poté budou tyto kurzy pro žáky pátých až devátých tříd základních škol zahájené.

Jedním z přihlášených je také patnáctiletý Jakub Fabík ze Základní školy Komenského Bílovec, který si vyzkoušel i zkoušky nanečisto.

„Nejvíce jsem bojoval s formou, jakou jsou přijímačky zadávané neodpovídá běžnému formátu písemek ve škole. Nad některými úlohami jsem strávil dost času a také jsem přišel na to, že neznám česká přísloví, neuměl jsem do nich správně doplnit chybějící slova. I čas na zpracování celého testu mi chyběl. Navíc mě dost ovlivňovalo cizí prostředí, neznámí vyučující, striktně daná pravidla,“ uvedl Jakub Fabík, jenž věří, že díky absolvování přípravného kurzu bude při opravdových přijímacích zkouškách mnohem klidnější.

Podle Pavla Mrvy gymnázium v současné době eviduje přihlášky ke studiu zhruba od osmi desítek žáků. Posledním dnem k přihlášení je 1. březen.