Litinovou sochu sokola, která zdobila průčelí Sokolovny desítky let, lednová větrná smršť, roztříštila na kousky. „Naštěstí nedošlo kžádnému zranění, neřku-li kněčemu horšímu ale– samozřejmě socha byla roztříštěna, její zbytky jsem nacházel po příchodu na místo vokruhu nejméně 10metrů. Díky obětavosti a pohotovosti lidí, kteří byli vté době vblízkosti a odklidili zbytky sochy do blízké prodejny novin, byl sokol ive značně rozbitém stavu nakonec přenesen do sokolovny na balkon,“ nastínil Dalibor Norský starosta TJ Sokol Frenštát. Podle něj se socha roztříštila na 51kusů, přičemž největším zbytkem byl trup a levé křídlo. „Každý kus vážil asi 25až 30kilo, nejmenší zatím nalezený kousek má asi pět deka a měří asi jeden centimetr čtvereční,“ poukázal Norský.

Socha vysoká isbetonovým podstavcem 150centimetrů orozpětí křídel 180centimetrů a celkové váze 170kilo, byla nesporně usazena nad hlavním vchodem již vsrpnu roku 1906, kdy byla Sokolovna slavnostně předána do užívání. „Zde vydržela až do nacistické okupace a potom byla snesena a schovaná uznámé sokolské rodiny br. Gerlicha, který měl vblízkosti Sokolovny řeznický a uzenářský obchod. Po skončení války vroce 1945byla socha znovu instalována, snejvětší pravděpodobností vroce 1946.To nám dosvědčila sestra Marie Střelková, za svobodna Zahradníková, jejíž otec byl známým a velice obětavým sokolským pracovníkem,“ uvedl Norský stím, že přesné datum znovuustavení sochy nevědí, zatím totiž nejsou písemné doklady ksehnání. „Dá se tedy říci, že socha sokola zdobila průčelí budovy nepřetržitě od roku 1906do 1939, tedy 33roků a posléze od roku1947, což není přesně doloženo, do roku 2008, tedy dalších 60let,“ doplnil.

Členové spolku jsou vděčni za to, že se občané města oosud této historické památky zajímají. „Vedení města nám dokonce vyšlo natolik vstříc, že nabídlo zprostředků města finanční výpomoc, aby zcela zničená socha mohla být opět na budově umístěna,“ řekl Norský stím, že na obnovu sochy budou průběžně přispívat také členové jednoty, avšak vybízejí ipříznivce zřad podnikatelů na podporu této akce. „Při návštěvě krásného frenštátského muzea mi nabídl spolupráci pan Řezníček, který je ochoten vytvořit formu příští sochy. Snad dáme dohromady dostatek prostředků, abychom mohli po nějaké době prohlásit, že Sokol ve Frenštátě opět rozepjal křídla a je připraven sloužit a vychovávat,“ uzavřel Norský. TJ Sokol Frenštát uvítá každou připomínku ke zpřesnění skutečnosti týkající se sochy sokola, a to buď do redakce Novojičínského deníku anebo vkanceláři Sokola Frenštát vSokolovně každé pondělí odpoledne nebo písemně do schránky vchodbě budovy.