Akci, která začíná ve čtyři hodiny odpoledne, připravil Klub vojenské historie - pluk Nr.29 Laudon a 11. Szekelský hraničářský husarský jízdní pluk. Vše začne vojenským průvodem, jenž zamíří přes náměstí k Laudonově domu. „Poté zazní krátký koncert barokní hudby a Laudonův život v krátkosti představí historik a kastelán kunínského zámku Jaroslav Zezulčík,“ přiblížil mluvčí Nového Jičína Josef Gabzdyl. Nebude chybět tradiční čestná salva, ještě před ní však vystoupí s flétnovým minirecitálem Irina Vránová.

Ovšem významná osobnost evropských dějin bude velkolepě připomenuta také na zářijových městských slavnostech. „V neděli 5. září se v lokalitě Bocheta rozpoutá historická bitva, coby vzpomínka na Laudonův triumf v roce 1789 v bitvě u Bělehradu proti Turkům,“ řekl Gabzdyl.

Himmel Laudon

Generál Laudon, narozen v roce 1717 na statku Tootzen v Livonsku, současném Estonsku, se proslavil ve válkách s Pruskem a svým tažením na Balkán proti Osmanské říši. „Kromě písně po něm zůstala i německá kletba Himmel Laudon!, což v překladu znamená Nebesa, Laudon!, kterou údajně volali vyděšení Prusové,“ připomněl mluvčí města.

Laudon zemřel v Novém Jičíně 14. července 1790, při své druhé návštěvě města. „Stihl napsat závěť a pozdravit svou armádu. Čtrnáctého července umírá. Jeho ostatky byly převezeny do vídeňského Hofburgu. Na domě se od roku 1990 skví pamětní deska s bustou,“ dodal na závěr Gabzdyl.