Druhá etapa regenerace kopřivnického sídliště Jih se dostává do další fáze. Nad projektem, který mohli obyvatelé města do konce loňského roku připomínkovat, se sešli místní radní. Důvodem jejich setkání byly nejfrekventovanější připomínky.

Rada města Kopřivnice se zabývala jak náměty, jež vzešly z veřejného projednání, tak připomínkami, které byly na kopřivnický úřad doručeny písemně. K vyhodnocení se tak dostaly radním dotazy rozdělené celkem do sedmnácti oblastí. Podle kopřivnické tiskové mluvčí Lucie Petříčkové se připomínky týkaly nejčastěji těchto problémů: „Kromě umístění dětského hřiště a požadavků na zřízení veřejných záchodků bylo hojně připomínkované například využití zahrady bývalé mateřské školy či budování zastřešených posezení.“

Radnice se, dle slov mluvčí, snažila ve všech těchto případech vyjít veřejnosti vstříc. „Stanovisko radních bude v brzké době zapracováno do projektové dokumentace. Ale již nyní je jasné například to, že protože navrhované umístění dětského hřiště vzbuzovalo v rezidentech obavy z nadměrného hluku, bude hřiště přesunuto blíže ke škole,“ přiblížil jednu ze změn architekt města Milan Šmíd. Dalším z hojně diskutovaných témat bylo osazení zahrady bývalé školky na ulici Máchova. „Projektanti zde sice navrhovali umístění protahovadel, ale veřejnost byla spíše pro vybudování dalšího hřiště či dráhy, kde by se děti mohly učit jezdit na bruslích, koloběžkách a podobně. Rada města nakonec zvolila kompromisní řešení s oválnou dráhou, posezením a doplňkovými fitness prvky. Ustoupilo se také od záměru budování zastřešeného posezení, které by mohlo být některými lidmi zneužíváno například jako noclehárna,“ prozradil dále Šmíd.

Druhá etapa revitalizace veřejných prostranství na sídlišti Jih patří k dílčích projektům Integrovaného plánu rozvoje města. Na jeho realizaci získalo město Kopřivnice od ministerstva pro místní rozvoj téměř 3,8 milionu eur z Evropského fondu regionálního rozvoje a více než 250 tisíc eur ze státního rozpočtu.