Je tomu asi měsíc, co do azylového domu v Novém Jičíně a ve Straníku, nyní již do Charitního domu blahoslavené Matky Terezy, zavítal biskup ostravsko-opavské diecéze František Václav Lobkowicz, aby mu slavnostně požehnal. Nově jej totiž provozuje Charita České republiky a nikoli ADRA, jak tomu bylo ještě do loňského roku.

V polovině března čekala charitní dům další dobrá zpráva. Nadační fond Tesco mu věnoval přesně 30 tisíc korun na pořízení poschoďových postelí. „Jsme rádi, že za darované finanční prostředky budeme moci nakoupit poschoďové postele, které nám umožní přijímat maminky s více dětmi, pro něž jsme dosud neměli v malých pokojích pobočky azylového domu v Novém Jičíně Straníku dostatečnou kapacitu,“ uvedl vedoucí charitního domu Marcel Brož a dodal, že právě nedostatek lůžek mohl vést k odmítnutí matek s více dětmi, popřípadě k jejich odloučení, což je v krizové situaci další negativní stresový faktor. „Společnost Tesco se snaží budovat si dobré sousedské vztahy s okolím v každém regionu svého působení. Při otevření nového obchodu vybírá partnera z řad místních neziskových organizací, kterému mu pak Nadační fond Tesco poskytne finanční dar. Neziskovou organizaci vybírají přímo zaměstnanci obchodu, tedy ti, kteří nejlépe znají místní prostředí,“ vysvětlila Eva Karasová ze společnosti Tesco Stores.

V azylovém domě nalézají pomoc nejen lidé bez domova, kteří se nemají kam schovat před nepřízní počasí nebo v třeskutém mrazu, ale také například rodiče s dětmi, kteří přišli o střechu nad hlavou a nemají kam jít. Azylový dům je pro ně jakýsi odrazový můstek, místo, kde se mohou uchýlit v čase, kdy hledají práci nebo bydlení.