Jedním z bodů fulneckého zasedání zastupitelstva ve čtvrtek 8. prosince bylo také projednání rozpočtového výhledu na roky 2013 až 2015. „Zpracování tohoto výhledu nám ukládá zákon,“ předestřela starostka Fulneku Jana Mocová.

Vedoucí finančního odboru fulnecké radnice Vlasta Kovačičová poté sdělila, že provedli celkovou revizi všech projektů zpracovaných v minulosti, vyhodnotili požadavky osadních výborů a vyhodnotili rovněž vlastní náklady ve vztahu k podaným a připravovaným žádostem. Z toho pak vzešel plán investic a větších oprav na roky 2013 až 2015. „Celková suma předpokládaných nákladů a investic a větších oprav vysoce překračovala naše možnosti financování,“ poznamenala Kovačičová a dodala, že samotný výhled vypracoval odborník, na nějž se město obrátilo. „Inženýr Tesař uvádí jako zásadní názor, že město Fulnek by mělo v zájmu zachování finančního zdraví města maximálně redukovat náklady na provoz. Mělo by sestavit seznam všech nemovitostí, které jsou neefektivně využívány a do budoucna generují další provozní nálady. Nemělo by již pořizovat další majetek takového typu. Investice by měly především směřovat do akcí, které sníží fixní a předpokladatelné rostoucí náklady na provoz, zejména energie,“ vypočetla vedoucí finančního odboru.

Dotace ano, či ne?

Kovačičová rovněž upozornila, že by město mělo zvážit žádosti o dotace, a to v tom smyslu, zda se městu vyplatí do akce investovat povinné vlastní zdroje s ohledem na budoucí provoz. „Namístě je úvaha o odprodeji bytů a nebytových domů, které přinesou peníze do rozpočtu města a úsporu na údržbu těchto domů,“ pokračovala Kovačičová.

Poté zastupitelé slyšeli slova, jež by měla být varováním. „Hodnotilo se provozní saldo a jeho přírůstek v jednotlivých letech. Podíl přírůstku provozních příjmů ve srovnání s provozními výdaji by měl být vždy vyšší než nula. Pokud by byl podíl pouze deset procent a nebyl by dvacet pět procent, znamená to špatnou kondici města,“ naznačila Kovačičová a dodala, že toto se v hospodaření města projevuje už od roku 2006. Uvedla, že provozní saldo v roce 2006 bylo 13,5 milionu korun, o tři roky později 4,5 milionu korun a loni už jen půl milionu korun.

„Takový materiál by měl každý dostat před volbami, před sestavováním volebního programu,“ nechal se slyšet zastupitel Petr Moc.

Podle Moce by tak zmizely zmizely stihomamy na dotace na různá aquacentra, zimní stadiony, domy kultury a další věci. „Je to apel na všechny, kdož chtějí setrvávat v komunální politice, a je to problém všech stran,“ dodal Moc.

Starostka poté zdůraznila, že by si všichni zastupitelé měli uvědomit, že město je zadlužené. „V budoucnu budeme skutečně řešit jen opravy a dávat takové investice, které nám do budoucna přinesou úsporu provozních nákladů. Takto je koncipován i návrh rozpočtu na příští rok. Prioritně musíme zateplit naše školní budovy. Na veřejných schůzích zaznělo mnoho podnětů na budování a opravy, například na dětská hřiště. Ta se budeme snažit obnovit z dotací, ale jinak budeme muset každou korunu dvakrát obrátit. Naše daňové příjmy by měly být menší o šest milionů korun, a to je, s ohledem na náš rozpočet, velmi výrazná částka,“ uzavřela Mocová.