Organizátoři vzkazují, že akce se uskuteční v nerušením magickém prostředí u Domečku pod Josefovým dubem u Aleje Cen Miroslava Moravce, a to od 18 hodin.

Heipark v Tošovicích u Oder v neděli 19. června 2022.
Heipark Tošovice u Oder: adrenalin a zábava, počasí tu láká všechny generace

Každý, kdo má chuť se zúčastnit by měl s sebou přinést otevřené srdce, bubínky nebo jiné rytmické nástroje a něco dobrého k zakousnutí a pití na společný stůl hojnosti.