Podle pověstí, jež se podařilo sesbírat manželům Radmile a Janovi Hadaščokům, je vysvětlení takovéto: V dřívějších dobách stával vedle kapucínského kostela také poutní kostel Maria Loretto. První srpnový víkend se do Fulneku sjížděli lidé z celého kraje na tradiční pouť s názvem Porciunkule. Jednalo se o církevní slavnost, konanou ve františkánských a kapucínských kostelech, spojenou s udílením plnomocných odpustků.
Mezi poutníky, přicházejících z Olomouce, byla také jedna žena urozeného původu. „Vedla bezbožný život a teď hledala odpuštění za své hříchy.

Během poutních dní nocovala ve fulneckém zámku. Výčitky svědomí ale plašily spánek od jejího lože,“ stojí v publikaci Sbírka pověstí z Lukavce a blízkého okolí manželů Hadaščokových. Když se jedné bezesné noci procházela zámkem, uviděla Matku Boží v záplavě sněhových vloček. „Ihned opustila zámek a pospíchala k místu zjevení. Kousek před kaplí loretto, bylo k jejímu údivu místo pokryté čerstvým sněhem,“ dozvědí se čtenáři dále. Žena společně s olomouckými poutníky proto nechala na památku tohoto okamžiku postavit sochu Maria Sněžná.

Loretánskou kapli nechal podle Josefa Pavlíčka, spoluzakladatele Nadačního fondu pro záchranu Kapucínského kláštera, zrušit Josef II. Sochy, které zdobily její průčelí, pak byly rozmístěny do širokého okolí. Jediná Panna Marie ve Fulneku zůstala a našla své místo před kostelem svatého Josefa. V roce 1978 našla značně poničená socha útočiště v lapidáriu tehdejšího Okresního vlastivědného muzea v Novém Jičíně, dnešní Muzeum Novojičínska. Torzo sochy pak posloužilo k výrobě sochy nové, stojící právě v průčelí schodiště. Svého vysvěcení se dočkala 2. srpna, na Porciunkule. Původní socha je dočasně zapůjčena a návštěvníci ji mohou spatřit v kostele pod kůrem.