„Jedná se o strojové zametení zbytků posypových materiálů, prachu a bahna, které se během zimy usadily na povrchu komunikací,“ informuje městský úřad. Úklid se uskutečn podle přesného harmonogramu, který je mimo jiné s předstihem zveřejněn na internetu, aby majitelé vozidel mohli včas reagovat.

„Žádáme proto řidiče o respektování zákazu stání v označených lokalitách. V případě porušení zákazu může být neukázněným řidičům udělena bloková pokuta, především se zkomplikuje nebo znemožní kvalitní uklizení komunikací,“ upozorňuje radnice.