Důvody, proč tomu tak je? „Domkáři, když zjistí, že i po těch úpravách, které program měly zjednodušit, to pro ně zůstává pořád složité, často rezignují. Když už se chtějí do úprav svého domku pustit, zvolí jednodušší postup. Seženou si různě materiál, pozvou řemeslníka na fušku a ty peníze, které by mohli ušetřit díky dotaci z programu Zelená úsporám, ušetří raději tímto způsobem. To papírování a různé běhání po úřadech jim tak odpadne,“ vysvětluje majitel ostravské společnosti Intoza Tomáš Závada.

Naopak u oprav bytových a panelových domů je situace podle něj naprosto odlišná. „Je to způsobeno několika faktory. Oprava třeba paneláku je daleko náročnější, takže do ní už se nemůže zdaleka pustit každý. Obyvatelé panelových domů, kteří při opravách využijí i další program Panel, ušetří hodně peněz,“ objasňuje Závada.

Pro majitelé domků je program složitý

Michal Prusek z obecně prospěšné společnosti Poradenské středisko Zelená úsporám, které má pobočky po celé republice, jeho slova potvrzuje. „Majitelé rodinných domů to stále považují za hodně složité. Naopak lidé z bytových domů a paneláků se přicházejí radit stále častěji. Nabízíme jim komplexní služby počínaje posouzením současného stavu budovy přes projekt i sepsání žádosti,“ dodává Prusek.
Podle Milana Malého ze společnosti KRP Green, která projekty v rámci programu Zelená úsporám realizuje, dochází často k tomu, že třicetidenní lhůta pro posouzení žádosti o dotaci na krajských pracovištích Státního fondu životního prostředí bývá často výrazně překračována.

Průtahy v posouzení

„Průtahy v posouzení žádosti o dotace samozřejmě prodlužují start vlastní realizace díla. Pokud přitom nebudou stavební práce na jednotlivých projektech nabíhat podle připravených plánů, může to mít samozřejmě neblahý vliv na stavební firmy i na dodavatele výrobků a technologií. Tento problém v sobě skrývá víc dílčích menších problémů. První věc je, že po novém startu programu v září loňského roku jsou krajská pracoviště zavalena velkým množstvím žádostí. Platí to hlavně pro ostravské pracoviště.

Dalším problémem je, že SFŽP kontroluje žádosti velice důsledně, a to samozřejmě zabírá čas. Řešením je zjednodušení samotného procesu kontroly předaných žádostí. SFŽP vyžaduje předložení dokumentů, jež jsou zpracovány projektanty a inženýry, kteří musejí mít takzvané kulaté razítko. Podle našeho názoru by za dokumenty orazítkované autorizovaným odborníkem - ať už projektantem, energetickým auditorem či autorizovaným inženýrem - měl ručit ten, kdo je orazítkoval a podepsal, a měl by tedy být i pro SFŽP dostatečnou zárukou, že dokumenty jsou zpracovány v požadované kvalitě. SFŽP by pak mohl provádět pouze kontrolu, zda dodavatelé a výrobky uvedené na krycím listu jsou uvedení v příslušné databázi. To by určitě celý proces urychlilo,“ míní Malý.

Společnost KRP má v současnosti podle něj připraveny projekty za zhruba 200 milionů korun. „U všech projektů nyní končí přípravná fáze, jsou zpracovány všechny potřebné posudky a projekty, část z nich je již odevzdána na SFŽP a čekáme na jejich posouzení. S realizací vzhledem k probíhajícímu zimnímu období zatím čekáme. Příkladů, kdy však žadatel podal žádost v minulém roce, a stále ještě schválena není, je poměrně dost,“ uvedl Malý.

Vyplnění žádostí je náročné

Samotní žadatelé o dotaci podle něj často až při vyplňování žádosti a krycího listu zjišťují, jak složité je tyto dokumenty vyplnit.
„Máme také obavy, aby nedošlo k tomu, že by při pomalém čerpání prostředků kvůli protahující se administrativě mohlo dojít k přesunu prostředků v rámci Zelené úsporám do jiných programů. Všichni moc dobře víme, jakým způsobem dovede stát hospodařit s veřejnými prostředky,“ obává se Milan Malý z KRP Green.

Ten upozorňuje i na dodržování lhůty pro proplacení dotace. „SFŽP tvrdí, že dotace budou proplaceny neprodleně po předání podkladů pro proplacení dotace. Máme obavu o naplnění termínu neprodleně, když SFŽP nyní nestíhá ani žádosti posuzovat,“ varuje Malý.
Také Jan Neuwirt z Intozy se obává, že prodlužování doby, kterou si SFŽP nechává k prozkoumání žádostí, by mohlo mít v konečném důsledku vliv na celý obor stavebnictví.

„Může to odradit některé žadatele, a tím se samozřejmě sníží množství potenciálních zakázek. Domnívám se, že je to způsobeno velkým návalem žadatelů o dotaci. SFŽP v Moravskoslezském kraji patří k těm nejvytíženějším. Proto by si to měly odpovědné osoby na patřičných místech uvědomit a něco s tím udělat. Třeba posílit tato pracoviště dalšími osobami,“ dodává Neuwirt.

Státní fond životního prostředí: Lidé nám nosí nekvalitně zpracované projekty

Podle mluvčí Státního fondu životního prostředí (SFŽP) Lenky Brandtové dochází ke zpoždění ve vyplácení prostředků především kvůli tomu, že žadatelé pozdě vracejí podepsané smlouvy. „Přitom až na základě této smlouvy může být vyplacena dotace. Problém je způsoben především tím, že žadatelé chodí s nekvalitně zpracovanými projekty a naši zaměstnanci tráví spoustu času kontrolou a opravou těchto projektů. Jednoho žadatele se snažíme vyřídit do doby třiceti minut. Ovšem máme příklady klientů, kteří u našich konzultantů tráví i dvě hodiny,“ uvedla Brandtová.

Podle ní se SFŽJ snaží posilovat svá krajská pracoviště, aby vyřizování žádostí bylo rychlejší. „Tato pracoviště jsou posilována průběžně, poslední noví zaměstnanci nastupovali k prvnímu únoru letošního roku,“ dodala Brandtová.

Podle ní se dá těžko předpovídat, kolik peněz v rámci programu Zelená úsporám by mohlo být letos vyplaceno. „Těžko se to předpovídá. Na začátku ledna jsem podávala informace, že do konce února budeme mít zhruba sedm tisíc žádostí, toto číslo bylo dosaženo už koncem prvního únorového týdne,“ dodala mluvčí SFŽP. (lap)