„Jako člověk zodpovědný za dotace hodnotím projekt jako velice rizikový. Upozorňovali jsme na to již dříve, proto jsme podali návrh na ukončení. Pokud bychom projekt realizovali, duplicitně bychom vybudovali druhou azylovou ubytovnu. Neřeší to aktuálně žalostný stav té současné azylové ubytovny,“ uvedla Alena Hlaváčová.

Jako rizikový vyhodnotila projekt také Jana Prášková, vedoucí Odboru sociálních věcí Městského úřadu Frenštát pod Radhoštěm. Řekla, že rizika z pohledu odboru sociálních věcí vyjmenovali již na počátku projektu v roce 2016. „Teď na konci jsme uvedli, že největší riziko vidíme v přestěhování části obyvatel azylové ubytovny k cílové skupině, která tam byla nastavená od počátku ve studii proveditelnosti a kterou teď nebylo možné změnit. Nebylo možné tu sociální skupinu rozšířit, aby toto sociální bydlení bylo v nějaké koncepci prostupného sociálního bydlení toho stupňovitého,“ vysvětlila Jana Prášková

Podle ní by mělo být záměrem města, aby vzniklo stupňovité bydlení, a to podle situací, do nichž se mohou obyvatelé dostat. „Rizikem bylo i to, že tam v rámci projektu nebyla spojená nějaká sociální služba, která by o ty osoby, které by v sociálních bytech byly, pečovala,“ pokračovala Jana Prášková a ve vyjmenování rizik ještě neskončila. „Dalším a důležitým rizikem by bylo čerpání sociálních dávek v případě, že by do bytů byly umísťovány dvě osoby, mělo by to dopad na možnost čerpání doplatku na bydlení,“ upozornila vedoucí odboru sociálních věcí.

Starostka Frenštátu pod Radhoštěm Zdeňka Leščišinová konstatovala, že situace kolem vybudování sociálního bydlení v domě číslo 1462 se takto vyhrotila. „Ač to nebylo jednoduché rozhodnutí, přistoupili jsme k ukončení projektu rizika začala být vážnější, než důvody proč jsme do toho šli. V každém případě projekt pro vybudování sociálního bydlení ve městě jako takový nekončí a bude se na něm pracovat dále na nové formě, na nové variantě,“ uzavřela Zdeňka Leščišinová.

Poté zastupitelé ukončení projektu odsouhlasili.

Podoba nového „kulturáku“? Městu stačil jediný návrh.
Podoba nového „kulturáku“? Městu stačil jediný návrh