Nápaditost vítězného díla

Téměř sedmdesátka projektů byla vystavena během února ve vestibulu místní radnice. Do klání se zapojilo šest základních škol a o jednoznačném vítězi, v rámci Ceny veřejnosti, rozhodlo 317 hlasujících návštěvníků. „Vítězná práce s názvem Vysněná Kopřivnice není pouze výtvarným dílem, ale zároveň projektem hodnotícím současnou situaci v centru města a předkládajícím nápady k jejímu vylepšení,“ říká tisková mluvčí města Lucie Petříčková a dále podrobněji popisuje vítězné dílo: „Mezi návrhy jedenácti osmáků se objevuje například vytvoření reprezentativního vjezdu s maketou nejstaršího kopřivnického automobilu, nápaditá parková úprava s malou dětskou ZOO, venkovní amfiteátr, podzemní parkoviště, či barevná fasáda jejich školy.“

Práce nebyla kladně hodnocena pouze veřejností, ale také odbornou porotou složenou ze zástupců radnice a nezávislých učitelů výtvarné výchovy. „Právě v kategorii skupinových prostorových prací se však členové poroty nedokázali shodnout a kvůli rovnosti hlasů vyhlásili dvě první místa. Jak ukazují výsledky následného hlasování návštěvníků radnice, veřejnost měla při výběru jasno a s velkým náskokem poslala na první místo školu svaté Zdislavy,“ uvedla Vlasta Krompolcová z oddělení školství, kultury a cestovního ruchu. Jedenáct šikovných žáků bude společně s jejich učitelkou pozváno na radnici, kde jim kopřivnický starosta Josef Jalůvka předá diplomy a věcné ceny.

„Soutěž Centrum očima dětí byla jednou z prvních aktivit dlouhodobého projektu, jehož cílem je postupná revitalizace centra města podle přání a požadavků Kopřivničanů,“ dodala závěrem Petříčková.