Bílovecká základní škola se stala partnerem dvou projektů Evropské Unie, jedná se zaprvé o Systém využití počítačem podporovaných experimentů k posilování výzkumných kompetencí žáků základních a středních škol a Nové Přístupy k využití ICT ve výuce přírodovědných předmětů na základních školách. Příjemcem a organizátorem těchto dvou projektů je Ostravská univerzita.

Cílem projektů je vytvoření skupiny malých badatelů, kteří se zajímají o vědecko-technický výzkum. Program zároveň tyto žáky podpoří v jejich záju o technické předměty s využitím počítačem řízených experimetnů.

Toliko k teoretické stránce. Co to však reálně znamená pro žáky a jejich učitele? „Odbornými psychology ostravské univerzity bylo vybráno patnáct žáků z šestých, sedmých a osmých ročníků s největším technickým nadáním a tvůrčími schopnostmi. Tito mladí výzkumníci budou moci ve školním roce 2011/2012 navštěvovat pilotní kroužek, ve kterém budou provádět fyzikální, chemické, přírodovědné, zeměpisné a environmentální experimenty,“ uvedl koordinátor projektů Zdeněk Malčík ze základní školy v Bílovci. Žáci budou pracovat s technickým zařízením, jako jsou například čidla teploty, tlaku, pohybu či světla. Tyto přístroje pak bude možno přijpojit k notebookům a digitálně vyhodnotit naměřená data. „V kurzech dalšího vzdělávání byli proškoleni učitelé naší školy k využití těchto pomůcek. Byly dodány čidla a notebooky včetně programovatelného robota Lego Mindstorms education k okamžitému možnému využití,“ dodal Malčík.

Tyto a jim podobné projekty by měly pomoct dětem najít bližší vztah k vědecko-technickému výzkumu a tím i v budoucnu přispět ke zvýšení kvality lidských zdrojů v těchto odvětvích.