Letošní rok byl vyhlášen rokem průmyslu a technického vzdělávání. Podobné aktivity z novojičínských měst nejvíce podporuje Kopřivnice, která našla společnou řeč s kampaní, která chce zvýšit zájem o průmysl, motivovat děti ke studiu technických oborů a povzbudit vzájemnou spolupráci škol s firmami.

Kampaň nazvanou Rok průmyslu tvoří několik projektů, které chtějí ukázat lidem současný nepoměr mezi vysokou mírou nezaměstnanosti a dlouhodobě neuspokojenou poptávkou firem po technicky vzdělaných pracovnících.

„Chceme pomoci změnit zažitý pohled veřejnosti na technické obory a ukázat, že průmysl je moderní a inovativní odvětví nabízející pestrou škálu atraktivních pracovních příležitostí," vysvětlil Petr Holica z pořádajícího Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Rok průmyslu mimo jiné přiblíží veřejnosti již fungující významné aktivity v oblasti podpory řemesel a polytechnického vzdělávání, které chce na společné interaktivní bázi propojit a zviditelnit. Jednou z aktivit tohoto charakteru jsou Kopřivnické dny techniky.

Přehlídku technických profesí

„Naše město se snaží všemožně podněcovat zájem dětí o studium technických oborů, které jsou především v našem regionu velmi žádané. Již několik let podporujeme například přehlídku technických profesí Řemeslo má zlaté dno nebo prezentační akci Den technické kariéry," uvedl kopřivnický starosta Miroslav Kopečný s tím, že nejvýznamnější akcí se staly Kopřivnické dny techniky, které v loňském roce navštívilo zhruba třináct tisíc návštěvníků z celého regionu.

V pořadí třetímu ročníku Kopřivnických dnů techniky bude patřit 6. a 7. červen letošního roku. Akce, která se již tradičně uskuteční na zkušebním polygonu společnosti Tatra Trucks, návštěvníkům nabídne statické i dynamické ukázky strojů a technických zařízení. „Chybět přitom nebudou ani doprovodná kulturní vystoupení, bohaté občerstvení a atrakce pro děti i dospělé. Letos poprvé budou mít návštěvníci také jedinečnou možnost prohlídky vybraných provozů slavné kopřivnické automobilky, v jejímž areálu se přehlídka koná. Hlavními hudebními hvězdami budou Věra Špinarová a Xindl X," prozradila tisková mluvčí města Lucie Petříčková.

Propojení cílů

Od zapojení do kampaně Rok průmyslu si Kopřivnice slibuje nemálo. „Největším přínosem kampaně Rok průmyslu a technického vzdělávání by mělo být propojení aktivit se stejným cílem, společná propagace a prezentace příkladů dobré praxe. Svaz průmyslu a dopravy ČR v současné době připravuje spuštění interaktivních webových stránek, které budou sloužit jako centrální místo shrnující veškerou existující podporu technického vzdělávání. V plánu je také uspořádání série kulatých stolů či vydání almanachu. Mimo to Svaz přislíbil, že naši akci podpoří finančním příspěvkem," uvedla koordinátora akce Lucie Petříčková.