Městská památková rezervace v Novém Jičíně zažívá v posledních měsících razantní změny. Jen co se z náporu dělníků vzpamatovalo náměstí a tržnice, objevily se stavební stroje na prostranství u sochy koně, kterou městu daroval italský sochař Mario Pavesi.

Již více než týden zvelebují dělníci toto frekventované místo mezi centrem města a autobusovým a vlakovým nádražím. Vzhledem k tomu, že prostor disponoval již dvacet let starým popraskaným asfaltem, rozhodlo se město vložit do této rekonstrukce 2,4 milionu korun. Za tyto peníze dojde k předláždění, zmizí jedna telefonní budka a přesunu se dočká i informační panel. Přibude i pět vzrostlých stromů, zřejmě javorů, upraví se zeleň a bude více laviček,“ vyjmenoval vedoucí stavebního odboru Jiří Raška.

Hodiny se vrátí

Na nyní rekonstruovaném místě kdysi stávaly také hodiny, což ocenili především lidé spěchající na autobusový či vlakový spoj. Před několika roky tyto hodiny zmizely, avšak nyní se počítá s jejich návratem. Nejpravděpodobněji se zřejmě objeví ještě letos mezi zastávkou MHD a přechodem pro chodce u květinářství.

Cílem této rekonstrukce je zpříjemnění vstupu do historického jádra města. V původním projektu se dokonce počítalo i s přemístěním bronzové plastiky koně před Žerotínský zámek, ale zatím se tak nestane. Darovaný kůň tak zůstane na svém původním místě. „Na úpravu prostranství před zámkem nebyly uvolněny peníze,“ zdůvodnil Raška.

Stánek s občerstvením zůstane

Co se však na tomto místě, které možná na některé působilo zanedbaně, nezmění, je podoba stánku rychlého občerstvení. Na ten město sáhnout nemůže, protože stojí na soukromém pozemku. „Zkrášlí se však veřejné osvětlení, nově se postaví stejné lucerny, jako jsou na náměstí,“ zakončil Raška.

Současná rekonstrukce prostor komplikuje průchod většině občanů. Protože se jedná o velmi rušné místo, bude stavba ukončena nejpozději v polovině listopadu. V příštím roce pak hodlá město, v případě dostatku finančních prostředků zvelebit plochu před zámkem a pod Farní baštou.