Realizaci nákladného projektu bude město Bílovec hradit plně ze svého rozpočtu, odhlasovali to zastupitelé na svém červencovém zasedání.

Všech 251 obyvatel tří věžáků na ulici 17. listopadu bude moct sledovat dělníky, jak přeměňují prostranství za Hotelem Holub. Projekt se zaměřuje na opravy místních komunikací, v lokalitě přibude dvaadvacet nových parkovacích míst, včetně jednoho pro imobilní obyvatele, a řeší také nové veřejné osvětlení, hřiště pro malé děti a rovněž posílení kontejnerových stanovišť. Práce na staveništi by měly utichnout v podzimních měsících.

Již před dvěma lety se začalo s úpravami panelového sídliště v této ulici, a to v rámci 3. etapy regenerace panelových sídlišť. V té době byla provedena sanace a výstavba pěších zpevněných ploch, opravena příjezdová cesta ke kotelně a vytvořen parkovací pruh pro sedm kolmých stání. Regenerace zajistila dalších 24 parkovacích míst, lavičky, odpadkové koše, dláždění u dětského hřiště, nátěr zábradlí lemujícího Ostravskou ulici a další práce.

V celé lokalitě proběhly už tři investiční akce, a to v letech 2007, 2008, kdy byl přebudován park u domu s pečovatelskou službou a přilehlý chodník, a v roce 2009. Tehdy bylo upraveno prostranství před věžovými domy. „Čtvrtou etapu úprav právě zahajujeme. Po jejím ukončení se zájem města přesune k panelovým domům v ulici Radotínská, kde Bílovečtí dlouhodobě bojují s nedostatkem parkovacích míst,“ konstatoval starosta města Petr Klimek a na závěr dodal, že město již zahájilo projektovou přípravu na realizaci další etapy regenerace panelových sídlišť, řešící tento problém.

Celkem se na regeneraci vynaložilo 4,146 milionu korun. Ministerstvo pro místní rozvoj přispělo 2,049 milionu korun.