Návrh nové energetické koncepce České republiky je na světě krátkou dobu. I ta stačila na to, aby zástupci Frenštátu pod Radhoštěm, Kopřivnice, Rožnova pod Radhoštěm, Trojanovic, Tiché, Veřovic, Bordovic a Kunčic pod Ondřejníkem podepsali Stanovisko k aktualizaci státní energetické koncepce České republiky z října 2009, ve kterém navrhují, aby bylo ložisko Frenštát z návrhu této koncepce vyřazeno. V úterý s tímto stanoviskem vyrazila do Prahy delegace, aby jej přednesla v poslanecké sněmovně a předala náměstkovi ministra průmyslu a řediteli sekce energetiky Tomáši Hünerovi.

Energetické lobby využivají současné politické sitauce

„Potřebovali jsme hlavně rychle reagovat, protože nám připadá, že energetické lobby využívají momentální politické situace. Stanovisko podepsalo osm starostů a má je projednat asi pětadvacet dalších zastupitelstev,“ uvedl místopředseda občanského sdružení Naše Beskydy Marián Žárský.

Ve zmíněném stanovisku zástupci obcí a měst mimo jiné uvádějí: „Zásadně nesouhlasíme s návrhem zmíněné aktualizace energetické koncepce, která by v případě odsouhlasení vládou znamenala otevření přímé cesty k devastaci Beskyd a následně vytvoření nového problémového regionu.“

Žárský líčil, jak se po peripetiích dostali do poslanecké sněmovny, kde se setkali s poslanci i ministry, a nakonec je přijal i samotný předseda vlády Jan Fischer. „On řekl, že jeho úřednická vláda nemá mandát na to, aby tuto energetickou koncepci schvalovala. Tedy, že oni žádné zásadní rozhodnutí ke schválení koncepce neučiní. Takže jsme získali nějaký čas.

Musíme být ostražití

Musíme burcovat veřejné mínění a vyvíjet tlak, aby to neprošlo,“ pokračoval Žárský, jenž si myslí, že cesta do Prahy byla určitě hodně důležitá.
O ostražitosti hovořil v souvislosti s momentální situací i starosta Trojanovic Jiří Novotný. „Musíme pracovat na tom, aby připomínky k energetické koncepci měly co největší váhu. Aby tam ložisko Frenštát nebylo zmiňováno buď vůbec, nebo jen jako strategická zásoba do budoucna. S tím premiér de facto souhlasil, ale upozornil, že aktualizaci není schopen zastavit,“ sdělil Novotný a dodal, že v Praze sice slyšeli slova o tom, že vše je hodně vzdálená budoucnost, ale nikdo nehovořil o tom, jak dostat ložisko Frenštát z koncepce pryč. „Takže se nesmíme nechat uchlácholit,“ poznamenal Novotný.

Společně s ním a Žárským byli v delegaci Zdeňka Leščišinová, místostarostka Frenštátu pod Radhoštěm, František Šulgan, zástupce Správy CHKO Beskydy, Drahomír Strnadel, jednatel Sdružení měst a obcí na ochranu beskydského regionu, předseda sdružení Naše Beskydy Stanislav Uruba a jedna krojovaná dívka.

Více k v souvisejících článcích vpravo nahoře.