Alkohol na veřejnosti byl ještě donedávna palčivým problémem Oder. Tamější zastupitelé proto zavedli vyhlášku, která zakazuje požívání těchto nápojů na veřejně přístupných místech, jako jsou například parky, náměstí, školy a jiná veřejná zařízení. Od zavedení vyhlášky postupovali strážníci městské policie proti lidem porušujícím zákaz nejprve domluvou. Poté se uchýlili k pokutám, které zřejmě zafungovaly.
Stačí pár metrů

Alkohol požívající individua se však uchylují do míst, na která se vyhláška nevztahuje. Stačí posun o několik metrů a ruka zákona je již krátká. „Podstatou návrhu je rozšíření míst, kde je zakázáno požívání alkoholických nápojů,“ informoval zastupitele o návrhu velitel Městské policie Odry Daniel Rýdel. Do něj pak zapracoval hlavně rozšíření prostoru autobusového nádraží.

Nelze zakázat celé město

Pokud pomyslný obyvatel vyjde z čekárny směrem k panelákům, doleva a za roh, za zídku, je za hranicí vyhlášky. „Občané se tam přesouvali. Registroval jsem spoustu stížností lidí z paneláku. Spojil jsem to i s částí, kde je Park padlých. Nepředpokládáme, že se ty osoby stanou abstinenty, ale můžeme mít nástroj, jak je regulovat,“ dodal .

Zastupitelka Radomíra Gotzmannová připomněla, že obdobně problematickým místem je park na Sokolovské ulici. „Sama se tam bojím chodit,“ upozornila zastupitele i velitele strážníků.

Toto navrhované rozšíření otevřelo debatu o tom, zda a jak dalece vyhlášku ještě upravovat. „V první fázi jsme vytypovali centrum města, teď to rozšíříme. Musíme si říct, kam až zajdeme, oni totiž stejně půjdou jinam. Nemůžeme přece zakázat celé město,“ ohradila se zastupitelka Ludmila Hrachovcová. S ní souhlasil i starosta Pavel Matůšů.

„Jsem rád, že byla zpracována tato doplňující studie zákazové zóny. Vidím, že to strážníci dobře mapují, že tam, kde mají problém, navrhují úpravy. V této fázi bych byl pro schválení předloženého návrhu. V příštím roce bych reagoval na další zóny, kde by vyvstal problém,“ řekl zastupitel Květoslav Wiltsch.

Na rozšíření vyhlášky se shodla většina zastupitelů také při hlasování. Bude tak do ní zahrnuta celá Nádražní ulice, která propojuje autobusové nádraží s Parkem padlých.